Стипендии

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – 17.09.2020г.  ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ” – ГР. ДОБРИЧ, НА ОСНОВАНИЕ ПМС №328/28.02.2017 ГОДИНА:  ВътрешниПравила за стипендии

Заявление за стипендия: ZayavlenieStipendia