Класни ръководители

 

Класни ръководители за учебната 2020/2021 година

Клас – Класен ръководител – Стая                    Клас – Класен ръководител – Стая

5a  Биляна Игнатова                103                      10а  Гергана Иванова                304
6а  Весела Муаня                      102                      10б   Ана Атанасова                    305
7а Марияна Панайотова         201                     10в Галина Господинова           306
8а Жанета Нейчева                  202                      11а  Георги Георгиев                  307
8б  Живка Цветанова               203                      11б  Венета Егова                        401
8в Юлия Милкова                     204                      11в  Снежина Йорданова          403
9а  Галя Атанасова                    301                      12а  Георги Русев                        304
9б Десислава Христова            302                      12б  Христанка Славова            405
9в  Валя Раева                            303                      12в  Роси Демирева                    407

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.