За контакти

Директор: Галин Канев: 058 602507
Технически секретар: 058 602507
Технически секретар: 0897914480

e-mail: info-800019@edu.mon.bg
facebook page: null