Архив на: Илко Илиев

Тест по математика във формат на НВО в седми клас

СЪОБЩЕНИЕ

Съюзът на математиците в България, със съдействието на ПМГ „Иван Вазов“ – гр. Добрич, организира тест по математика във формат НВО за седми клас.

Дата на провеждане: 11 май 2024 година, с начало 10,00 часа.

Учениците се явяват в училището домакин не по-късно от 9,30 часа с черен химикал и чертожни инструменти. Тестът е безплатен.

Училище домакин: ПМГ „Иван Вазов“ – гр. Добрич.

Родителите, чиито деца желаят да се явят на теста, могат да попълнят заявка за участие в линк на сайта на гимназията в срок до 10 май 2024 година или да подадат заявление в канцеларията на ПМГ „Иван Вазов“.

Резултатите ще се публикуват до 20.05.2024 година на сайта на ПМГ „Иван Вазов“.

Учениците и техните родители ще имат възможност да разгледат проверените писмени работи след подаване на заявление на линк, който ще бъде публикуван на сайта на училището домакин след обявяване на резултатите.

Желаем успех на кандидатите!

Приложение:

линк към формуляр-заявка за участие:

https://forms.gle/1vWZonHYk124Po7h7

Резултати на учениците от 4 клас, участници в Пролетно математическо състезание

Име, презиме, фамилия Училище Населено място Клас резултат в точки
10 Яна Станимирова Ангелова ОУ „Ст. Караджа“ Добрич 4 14,5
9 Кристина Стефанова Тафкова СУ „Петко Р. Славейков“ Добрич 4 11,5
5 Калоян Диянов Георгиев СУ „Д. Талев“ Добрич 4 8
6 Надежда Димитрова Георгиева СУ „Д. Талев“ Добрич 4 7,5
8 Полина Деанова Стоянова СУ „Л. Каравелов“ Добрич 4 6,5
3 Георги Христов Георгиев ОУ „Хан Аспарух“ Добрич 4 6,5
7 Калоян Георгиев Георгиев СУ „Петко Р. Славейков“ Добрич 4 5,5
4 Георги Иванов Петков СУ „Д. Талев“ Добрич 4 5
2 Велико Генадиев Великов ОУ „Ст. Караджа“ Добрич 4 2
1 Маламир Михаилов Георгиев ОУ „Христо Ботев“ Добрич 4 0,5

Протокол Пролетно математическо състезание

ОБЯВА ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ОБЯВА

 Ръководството на Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ град Добрич ви информира, че на 30.03.2024 г. от 09:00 часа в училището ще се проведе „Пролетно математическо състезание“ за ученици от IV клас на учебната 2023/2024 г.

Това състезание е едно от четирите математически състезания, чийто резултат участва в класирането за прием в V клас с профил „математически“ в ПМГ „Иван Вазов“

Участието в състезанието става, като родител(настойник) в срок до 20.03.2024 г. подава до директора на учебното заведение, в което ученикът се обучава, заявление за участие и декларация за информираност и съгласие.

След 20.03.2024 г. заявленията придружени с декларация, могат да се подават до директора на ПМГ „Иван Вазов“ в срок до 28.03.2024 г всеки работен ден от 08:00 – 12:00 и от 13:00 – 17:00 часа в канцеларията на гимназията.

Заявление за участие в Пролетното математическо състезание и
Декларация за информираност и съгласие:
Заявление за участие в Пролетното математическо състезание

Математически турнир „Иван Салабашев“

ПМГ „Иван Вазов“ кани учениците от I до XII клас на Математическия турнир “Иван Салабашев”

Гимназията е един от домакините на турнира, който ще се проведе на 02.12.2023 г. (събота) от 10:00 до 12:00 часа .
Турнирът се провежда от секциите на Съюза на математиците в България и е предназначен за ученици от 1. до 12. клас.
Времето за работа е 60 минути за 1. клас и 120 минути за останалите класове.
Състезателните теми са за I, II, III, IV, V, VI, VII клас, обща тема за VIII и IX клас и обща тема за X, XI и XII клас.

Каним всички ученици от Добричка област да участват в състезанието!

Заявление за участие в математически турнир „Иван Салабашев“ и
Декларация за информираност и съгласие:
Заявление за участие в математически турнир „Иван Салабашев“

За повече информация: 0884164221, Светлана Бояджиева

В помощ на Вашата подготовка:  https://nsybeva.wixsite.com/salabashev2015/blank-c1n8o

Неучебен ден

Във връзка с провеждането на избори за кмет на 05.11.2023 г

  1. 06.11.2023 г. е неучебен ден за всички ученици от ПМГ „Иван Вазов”
  2. От 07.112023 г. учениците възстановяват присъственото си обучение.

Заповед за неучебен ден

Спортен празник в ПМГ

Днес 27 октомври 2023 г. бе проведен Спортен празник, в който се включиха ученици и учители.

Откриването беше съпроводено от масова танцова фиеста. Ученици и учители се включиха и танцуваха народни танци.

В рамките на мероприятието се проведоха интересни инициативи, включващи състезателни игри на открито: футбол, баскетбол, бадминтон и федербал.

Огромен беше интереса към новооткритата спортна зала по тенис на маса. Ученици от пети до дванадесети клас се включиха в организираният турнир по тенис, където се състезаваха както ученици с умения в този спорт, така и ентусиасти, които за първи път проявяват интерес към хилката и топчето за пинг понг.

Линк към галерия състезание по тенис на маса

Идеята на организираните игри бе физическа активност на всички класове в различните спортни дейности. Това бе ден за насърчаване на учениците да демонстрират спортните си умения, да се състезават с характер.

Есенна ваканция

  1. Дните от 28.10.2023 г. до 01.11.2022 г. включително за неучебни — есенна ваканция.
  2. Денят 27.10.2023 г. (Петък) е неучебен, но присъствен. Ще се проведе спортен празник на училището.
  3. От 02.11.2023 г. (Четвъртък), се възстановяват учебните занятия по сега действащата учебна програма и дневно разписание на часовете.

Заповед за спортен празник и есенна ваканция

Спортен празник на училището

Денят 27.10.2023 г. (Петък) е неучебен, но присъствен. Ще се проведе спортен празник на училището по следната програма:

09:15 часа – събиране на всички ученици
09:30 часа – Откриване на спортния празник
09:35 —Танцова фиеста в двора на училището – всички ученици, заедно с всички учители масово танцуват народни хора
10:00 —свободни игри, народна топка, федербал, гоненица и други по желание по класове.
10:00 състезание по стрийт-фитнес в двора на училището/фитнес уредите/ свободна програма
10:15 — Футбол 5, 7, 8 клас, сборни отбори
11:00– Баскетбол 8 – 11 клас, сборни отбори
12:00 — пробег на определено разстояние от всички участници
12:30 часа- Закриване на спорния празник и награждаване на най-активните участници.