Архив на: Илко Илиев

Национално състезание по лингвистика

Националното състезание по лингвистика ще се проведе на 22.01.2022 г. (събота) от 09.00 часа.

Училище домакин за област Добрич е ПМГ „Иван Вазов“.

Националното състезание по лингвистика се провежда в две групи: V–VII и VIII–XII клас. Класирането на учениците е отделно за всеки клас.

За участието си във всяко състезание ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, Декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на:

  1. Резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място).
  2. Снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризирането на състезанието.

При липса на изрично изразено съгласие:

по т. 1. – резултатите на съответния ученик от състезанието се обявяват публично с фиктивен номер вместо имената на ученика;

по т.2. – се предоставя възможност същите да не бъдат включени в снимковия материал.

Фиктивният номер се предоставя на ученика в училището, в което се обучава. Училището домакин на състезанието предоставя информация за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици, чиито резултати се обявяват в съответните училища, в които се обучават те.

Времето за работа е 4 часа и 30 минути. Състезанието е анонимно.

Заявки за участие следва да се изпратят от директора на училището, в което се обучава ученикът до 20.01.2022 г. на електронен адрес pmg-dobrich@abv.bg. Заявката трябва да съдържа името на училището, имената и класовете на учениците, желаещи да се явят на състезанието и имената на определените със заповед на директора на училището квестори /на всеки 5 заявени участници се определя по един квестор/.

Учениците следва да се явят на 22.01.2022 г. с лична карта или ученическа книжка в
ПМГ „Иван Вазов“, бул. „Трети март“ № 1 и да заемат местата си до 08.45 часа.

Приложения:
Декларация за съгласие за публикуване на резултатите от Националното състезание по лингвистика.за ученици под 16 год.

Декларация за съгласие за публикуване на резултатите от Националното състезание по лингвистика.за ученици над 16 год.

Регламент на състезанието.

 

Възстановява се тестването на учениците

От 10.01.2022 г. се продължава присъственото обучение за всички ученици от ПМГ „Иван Вазов“, за които е получено съгласие за тестване един път седмично с неинвазивен бърз антигенен тест за доказване на Ковид-19 или които разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване или наличието на антитела, съгласно изискванията, въведени от Министерството на здравеопазването, като се възстановява тестването на учениците.

Текста на заповедта в линка по-долу.
Заповед за тестване на учениците 10.01.2022 г.

Коледна ваканция

Коледна ваканция в периода 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. включително. Учебните занятия се възстановяват от 04.01.2022 г., присъствено, по досега действащите учебна програма и дневен график.

Заповед за Коледна ваканция.

Възстановява се присъственото обучение за всички ученици

Възстановява се присъственото обучение за всички ученици от ПМГ „Иван Вазов“  град Добрич, без тестване, считано от 20.12.2021 г.

Текста на заповедта в линка по-долу:
Заповед за присъствено обучение от 20.12.2021 г.

Възстановява се присъственото обучение.

От 07.12.2021 г. се възстановява присъственото обучение за всички ученици в ПМГ „Иван Вазов“ .

Графиците за учебните занятия в дните на тестване и график на часовете в останалите дни можете да прочетете в линк със заповедта.

Дневното разписание и текста на заповедта в линка по-долу:
Заповед за присъствено обучение от 07.12.2021 г.

Продължава ротационното обучение.

Продължава ротационното обучение в електронна среда (ОРЕС) за периода 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г.на учениците от ПМГ „Иван Вазов“, както следва:

  1. Присъствено обучение за учениците от 5, 6, 7, 8 и 12 клас в периода 06.12.2021 г. – 10.12.2021 г. при сега действащата учебна програма.
  2. Обучение от разстояние в електронна среда (дистанционно) за учениците от 9, 10 и 11 клас в периода 06.11.2021 г. – 10.12.2021 г. при сега действащата програма.

Дневното разписание и текста на заповедта в линка по-долу:
Заповед за ротационно обучение от 06.12.2021 г.

Преминаване към ротационно обучение.

Преминаване към ротационно обучение в електронна среда (ОРЕС) за периода 25.11.2021 г. до 03.12.2021 г.на учениците от ПМГ „Иван Вазов“, както следва:

  1. Присъствено обучение за учениците от 9, 10 и 11 клас в периода 25.11.2021 г. – 03.12.2021 г. при сега действащата учебна програма.
  2. Обучение от разстояние в електронна среда (дистанционно) за учениците от 5, 6, 7, 8 и 12 клас в периода 25.11.2021 г. – 03.12.2021 г. при сега действащата програма.

Дневното разписание и текста на заповедта в линка по-долу:
Заповед за ротационно обучение от 25.11.2021 г.

Насоки за действие в условията на извънрънредна епидемична обстановка

Във връзка с „Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата“ , които са приложение към заповед ГоД 09-4247/08.11.2О21г на МОН и заповед № 01-911/08.11.2021г на МЗ:

Заповед от 10.11.2021 г.
Линк към заповедта.

Продължава дистанционното обучение в ПМГ „Иван Вазов“

Всички ученици от ПМГ „Иван Вазов“- Добрич преминават в ОРЕС
/дистанционно обучение/, считано от 08.11.2021г /понеделник/ до
достигане на 14-дневна заболеваемост в община гр. Добрич под 500 на
100000 население.

 

 

 

 

 

 

Линк към заповедта.
Заповед 08.11.2021 г.

Всички ученици от ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич преминават в ОРЕС.

Всички ученици от ПМГ „Иван Вазов“- Добрич преминават в ОРЕС
/дистанционно обучение/, считано от 02.11.2021г /вторник/ .

 

 

 

 

 

 

 

Линк към заповедта.
Заповед-от-01.11.2021 г.