Архив на: admin2

45 години ПМГ “Иван Вазов“ посреща ученици

Първи звънец на 15 септември, удари за  450  ученици в ПМГ „Иван Вазов”  в Добрич. Тази година в учебното заведение  посрещат четири нови паралелки  пети и осми клас. 104  гимназисти  прекрачват прага  на училището за първи  път.
Поздрав към всички поднесе директорът Галин Канев, който в словото си изтъкна и 45 годишната история на учебното заведение. „Всяка година доказваме със зрелостниците си, че изборът на училище е правилен“, изтъкна Канев. Природоматематическа гимназия е изцяло обновена. Сградата, фасадата и дворът  изглеждат съвсем нови благодарение на два проекта. Съвместен проект на община Добрич с държавно участие в размер  общо на 2 200 000 лева. Учебните стаи, двора и двата физкултурни салона са изцяло обновени. Целеви средства  270 000 лв. е отпуснал МС  преди три години за обзавеждане и видеонаблюдение и за компютърни кабинети.
В гимназията се следват всички противоепидемични мерки  и се надяват да няма заболели учители и ученици.
Учители, ученици  и родители очакват и се надяват на присъствена форма на обучение през цялата година.

 

Към видео: http://dobrudjatv.net/novina/45-godini-pmgivan-vazov-posreshta-uchenici/8589

Обръщение

Скъпи родители и ученици,

Родината е в извънредно положение, всички сме длъжни да спазваме изискванията на националния оперативен щаб на Република България.

От понеделник ПМГ „Иван Вазов“ започва дистанционно обучение. Следете за информация на сайта на гимназията.

 

Уважаеми ученици,

Бъдете отговорни! Не забравяйте най-важните уроци на своите учители! Всяко изпитание трябва да ни направи по-силни и по-отговорни.

На първо място са дисциплината и себеуважението. Ценете времето си! Използвайте възможността да четете и да упражнявате преподаденото от учителите Ви!

Ограничете физическите контакти и безпричинните излизания от домовете си!

 

Уважаеми родители,

Нека заедно помогнем на децата си да осъзнаят сериозността на положението, да ги мотивираме в спазване на указанията.

 

Уважаеми колеги,

За пореден път трябва да докажем високия си професионализъм. Нека любовта и грижата за учениците бъдат мотивацията, която да ни даде търпението и силите за справяне и с този проблем.

Нека ползваме всички технически възможности за обмяна на образователни ресурси.

 

Вярваме, че с общи усилия ще успеем.

 

Здраве и разум на всички!


 

Седмокласниците на ПМГ „Иван Вазов” в Добрич – с най-висок успех от НВО по БЕЛ и по математика

Средният успех на седмокласниците в област Добрич от националното външно оценяване по БЕЛ е 49.63 т, съобщиха от Регионалното управление по образование в Добрич. На този изпит на 17 юни са се явили 1272 деца.

С най-висок успех от изпита по български език и литература – 75.63 т., са седмокласниците на ПМГ „Иван Вазов” в Добрич, съобщи началникът на РУО Жоро Тошков. На второ място в областта са учениците от ОУ „Хан Аспарух” с резултат 68.5 т., а на трето – СУ „П.Р. Славейков” – с 66.6 т. С четвърти резултат – 66.28 т., са учениците от СУ „Н. Вапцаров” в Генерал Тошево. Най-високото индивидуално постижение на този изпит е 96 точки от 100 възможни.

Момичетата и момчетата от ПМГ „Иван Вазов” са с най-висок резултат и на изпита по математика – 49.54 точки. На изпита по математика са се явили 1271 седмокласници от областта. На второ място са децата от ОУ „Кл. Охридски” в с. Смолница, община Добричка – с резултат 44.64 т. С трети резултат в областта са учениците  на СУ „П.Р. Славейков” – 37.57 т.

Провеждане на национално математическо състезание „Питагор” за ученици от IV клас

Съгласно регламента за организиране и провеждане на Националното математическо състезание, Ви информираме, че математическото състезание „Питагор” за ученици от IV клас ще се проведе на 13.04.2019 г. от 09:00 ч. в Природоматематическа гимназия „ Иван Вазов”- гр. Добрич. Времето за работа е 120 минути.

Състезанието се организира от МОН. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздел „Олимпиади и сьстезания“.

Участието на учениците не е срещу заплащане на такса или дарение.

Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие до 12.04.2019г. в ПМГ ” Иван Вазов” -гр. Добрич, както и декларация за съгласие за публикуване на:

  1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
  2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

При липса на изрично подадено такова съгласие, горепосочените данни и резултати от състезанието ще бъдат публично обявявани с идентификационен код (входящия номер от. заявлението за участие в състезанието).

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник след подаване на заявление в РУО в срок до три дни след обявяване на резултатите. Писмените работи не се копират, не се снимат и не се изнасят.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Национално ученическо състезание, организирано от катедра „Информатика“ при Икономически университет – Варна

Имаме удоволствието да поканим учениците от 11 и 12 клас  на Национално ученическо състезание, организирано от катедра „Информатика“ при Икономически университет – Варна, което ще се проведе на 10 ноември 2018 г. в Икономически университет – Варна.

Състезанието преминава през следните етапи:

1) Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират, като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 15.10.2018 г.до 09.11.2018 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition/.

2) Провеждане на състезанието: 10 ноември 2018 г. в ИУ – Варна.

Състезанието включва три секции:

–        Програмиране;

–        Microsoft Excel;

–        Уеб дизайн.

Всеки ученик може да участва в до две секции – по избор.

Правилата за провеждане на състезанието ще намерите на уеб сайта на катедра „Информатикаhttp://informatics.ue-varna.bg/contest.html

На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки,  резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна. Резултатът се преобразува в оценка за кандидатстване в ИУ – Варна както следва:

  1. при резултат от 50% до 59% от максималния брой точки – оценка Много добър (5,00);
  2. при резултат от 60% до 69% от максималния брой точки – оценка Много добър (5,25);
  3. при резултат от 70% до 79% от максималния брой точки – оценка Отличен (5,50);
  4. при резултат от 80% до 89% от максималния брой точки – оценка Отличен (5,75);
  5. при резултат от 90% до 100% от максималния брой точки – оценка Отличен (6,00).

Състезание по математика за ученици от 4 клас „Откриване на млади таланти“

„Откриване на млади таланти“  е състезание по математика за ученици от IV клас, организирано от Софийската математическа гимназия.

Състезанието ще се проведе на 09.06.2018 г. от 9.00 часа в Природоматематиеческа гимназия „Иван Вазов“ с времетраене 3 астрономически часа.

Целта на състезанието е да даде възможност на желаещите да участват в прием в 5 клас в  математически гимназии с профили: математически или природни науки, за периода на прогимназията от 5 до 7 клас включително.

„Откриване на млади таланти“ се състои от два модула:

  • Модул 1 съдържа 20 тестови задачи и трябва да бъде решен за 60 минути. 15 от тях са с избираем отговор и обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка. Те се оценяват с по 1 точка всяка. Останалите 5 задачи са с кратък свободен отговор и отново обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка. Те се оценяват с по 2 точки всяка.
  • Модул 2 съдържа 2 задачи и трябва да бъде решен за 120 минути. Задачите са с разширен, описателен отговор и учениците трябва да представят детайлно обосновано решение на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват от 0 до 10 точки всяка.

Заявления и декларации ще се приемат в канцеларията на Природоматематиеческа гимназия „Иван Вазов“ в деня на изпита. Декларацията се попълва, ако не желаете резултатът на Вашето дете да бъде публикуван.

Национално пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

На 31 март 2018 г. от 09.00 часа (събота), ПМГ „Иван Вазов“ ще бъде домакин на Национално пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, с продължителност 4 часа и 30 минути.
Състезанието може да послужи като вход за прием в пети клас на ПМГ.
Участници могат да бъдат всички четвъртокласници, които се обучават в дневна, самостоятелна или индивидуална форма в общински, държавни и частни училища. Темата е от 4 задачи.
Заявления за участие се подават в канцеларията на ПМГ „Иван Вазов“ от 9.00 часа до 16.00 часа до 30 март 2018 г. вкл.
Очакваме малките математици на град Добрич да покажат големите си познания в областта на най-точната наука.
За контакти: 058/602 507, 0897914475, 0897914423.