Прием след VII клас

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025

Паралелки

Профил/Професия

Брой места

Балообразуване

Точки от НВО

/максимални – 100 т./

 

Точки от оценките в свидетелството за основно образование

/Максимални – 50т./

Софтуерни и хардуерни науки

Профилираща паралелка с интензивно изучаване на английски език

26

2хБЕЛ

2хМатематика

Математика

БЕЛ

Математика-Информатика

Профилираща паралелка с интензивно изучаване на английски език

26

2хБЕЛ

2хМатематика

Математика

БЕЛ

Природни науки – биология

Профилираща паралелка с интензивно изучаване на английски език

26

2хБЕЛ

2хМатематика

Биология

БЕЛ

Приложно програмиране

Професионална паралелка с интензивно изучаване на английски език

26

2хБЕЛ

2хМатематика

Математика

БЕЛ

 

ЧЕТИРИ ПАРАЛЕЛКИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

 • Завършете специалност „Приложно програмиране“ , професия “Приложен програмист”  с интензивно изучаване на английски език с трета степен на професионална квалификация.

Предмети, които ще се изучават в тази специалност по теория и практика са:

 • Програмиране
 • Обектно-ориентирано програмиране
 • Операционни системи
 • Алгоритми и структури от данни
 • Разработка на софтуер
 • Въведение в операционни и вградени системи
 • Интернет програмиране
 • Софтуерно инженерство
 • Математически основи на програмирането

Това ще ви даде възможност да се запознаете с основните концепции и техники в програмирането и да ги прилагате в практиката. Професионалната подготовка ви дава възможност за работа по различни проекти.

Ще можете да се реализирате в сферата на:

 • програмисти /структурно, обектно програмиране и програмиране в интернет/
 • участници в колективи, разработващи софтуер
 • проектанти на информационни системи

Фундаменталните знания по математика и английски език, в комбинация със знанията по информатика, ще ви направят предпочитани програмисти.

 • Завършете профил “Софтуерни и хардуерни науки” със задължителни профилиращи предмети Информатика и Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език . Ще имате възможност да изучавате като профилиращи предмети математика и английски език.

След успешно завършване на средното образование ще придобиете основни компетентности, необходими при решаване на практически проблеми чрез създаване и използване на цялостно разработени софтуерни проекти.

Ще можете да се реализирате в сферата на:

 • информационното обслужване
 • медиите
 • дизайна
 • комуникациите
 • рекламата

Обучението по информационни технологии осигурява придобиване на знания и умения в областта на:

 • текстообработката
 • електронните таблици
 • компютърната графика и анимация
 • WEB-дизайн и WEB-програмиране
 • информационните системи
 • операционните системи
 • компютърните мрежи

Уменията да работите с различен софтуер, основните познания по програмиране, математика и английски език ще ви направят търсени специалисти в много фирми.

 • Завършете профил “Математика-Информатика” със задължителни профилиращи предмети Информатика, Математика, Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език.

Това ще ви даде възможност да се запознаете с основните концепции и техники в  програмирането и да ги прилагате в практиката. Профилираната подготовка ви дава възможност за работа по различни проекти.

Вашата реализация:

 • Програмисти /структурно, обектно програмиране и програмиране в интернет/
 • Участници в колективи, разработващи софтуер
 • Проектанти на информационни системи

Фундаменталните знания по информатика и английски език, в комбинация със знанията по информатика, ще ви направят предпочитани програмисти.

 

 • Завършете профил “Природни науки” със задължителни профилиращи предмети Биология  и здравно образование и Химия и опазване на околната среда с интензивно изучаване на английски език . Ще имате възможност да изучавате като профилиращи предмети география и икономика и английски език.

Ще можете да се реализирате в сферата на:

 • медицината
 • стоматология
 • фармация
 • туризъм
 • агрономия
 • селско стопанство
 • биология и биотехнологии

Независимо от профила/професията учениците изучават английски език в рамките на 18 учебни часа седмично в осми клас /както по учебен план на Езиковите гимназии/.

Записването на приетите ученици ще се извършва в сградата на гимназията по следния график:

Записване на приетите ученици след първо класиране 15-17.07.2024 г.
Записване на приетите ученици след второ класиране 22-24.07.2024 г.
Записване на приетите ученици след трето класиране 31.07-01.08.2024 г.
Записване на приетите ученици след четвърто класиране 08-09.08.2024 г.

За справки: тел: 058602507

телефон за информация: 0885197853 – Илко Илиев
телефон за информация: 0897914480 техн. секретар – Иванка Димитрова


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

УЧЕБЕН ПЛАН 2019/2020

ПРОФИЛ МАТЕМАТИКА

ПРОФИЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФИЛ БИОЛОГИЯ

 

УЧЕБЕН ПЛАН 2018/2019

ПРОФИЛ МАТЕМАТИКА

ПРОФИЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФИЛ БИОЛОГИЯ

 

УЧЕБЕН ПЛАН 2017/2018

ПРОФИЛ МАТЕМАТИКА

ПРОФИЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФИЛ БИОЛОГИЯ

 

УЧЕБЕН ПЛАН 2016/2017

ПРОФИЛ ИНФОРМАТИКА

ПРОФИЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФИЛ БИОЛОГИЯ