Месечни архиви: април 2024

Тест по математика във формат на НВО в седми клас

СЪОБЩЕНИЕ

Съюзът на математиците в България, със съдействието на ПМГ „Иван Вазов“ – гр. Добрич, организира тест по математика във формат НВО за седми клас.

Дата на провеждане: 11 май 2024 година, с начало 10,00 часа.

Учениците се явяват в училището домакин не по-късно от 9,30 часа с черен химикал и чертожни инструменти. Тестът е безплатен.

Училище домакин: ПМГ „Иван Вазов“ – гр. Добрич.

Родителите, чиито деца желаят да се явят на теста, могат да попълнят заявка за участие в линк на сайта на гимназията в срок до 24 април 2024 година. След тази дата до 10 май 2024 година могат да подадат заявление в канцеларията на ПМГ „Иван Вазов“.

Резултатите ще се публикуват до 20.05.2024 година на сайта на ПМГ „Иван Вазов“.

Учениците и техните родители ще имат възможност да разгледат проверените писмени работи след подаване на заявление на линк, който ще бъде публикуван на сайта на училището домакин след обявяване на резултатите.

Желаем успех на кандидатите!

Приложение:

линк към формуляр-заявка за участие:

https://forms.gle/1vWZonHYk124Po7h7

Резултати на учениците от 4 клас, участници в Пролетно математическо състезание

Име, презиме, фамилия Училище Населено място Клас резултат в точки
10 Яна Станимирова Ангелова ОУ „Ст. Караджа“ Добрич 4 14,5
9 Кристина Стефанова Тафкова СУ „Петко Р. Славейков“ Добрич 4 11,5
5 Калоян Диянов Георгиев СУ „Д. Талев“ Добрич 4 8
6 Надежда Димитрова Георгиева СУ „Д. Талев“ Добрич 4 7,5
8 Полина Деанова Стоянова СУ „Л. Каравелов“ Добрич 4 6,5
3 Георги Христов Георгиев ОУ „Хан Аспарух“ Добрич 4 6,5
7 Калоян Георгиев Георгиев СУ „Петко Р. Славейков“ Добрич 4 5,5
4 Георги Иванов Петков СУ „Д. Талев“ Добрич 4 5
2 Велико Генадиев Великов ОУ „Ст. Караджа“ Добрич 4 2
1 Маламир Михаилов Георгиев ОУ „Христо Ботев“ Добрич 4 0,5

Протокол Пролетно математическо състезание