Месечни архиви: февруари 2024

ОБЯВА ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ОБЯВА

 Ръководството на Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ град Добрич ви информира, че на 30.03.2024 г. от 09:00 часа в училището ще се проведе „Пролетно математическо състезание“ за ученици от IV клас на учебната 2023/2024 г.

Това състезание е едно от четирите математически състезания, чийто резултат участва в класирането за прием в V клас с профил „математически“ в ПМГ „Иван Вазов“

Участието в състезанието става, като родител(настойник) в срок до 20.03.2024 г. подава до директора на учебното заведение, в което ученикът се обучава, заявление за участие и декларация за информираност и съгласие.

След 20.03.2024 г. заявленията придружени с декларация, могат да се подават до директора на ПМГ „Иван Вазов“ в срок до 28.03.2024 г всеки работен ден от 08:00 – 12:00 и от 13:00 – 17:00 часа в канцеларията на гимназията.

Заявление за участие в Пролетното математическо състезание и
Декларация за информираност и съгласие:
Заявление за участие в Пролетното математическо състезание