Месечни архиви: април 2023

Разглеждане на писмените работи от теста по математика

Учениците, явили се на теста по математика по формата на НВО на 11.04.2023 г. в ПМГ „Иван Вазов“- гр. Добрич, заедно с техните родители могат да разгледат проверените писмени работи след подаване на заявление в срок до 16.00 ч. на 19.04.2023 г. , попълвайки формуляра: https://forms.gle/GAEK5ZTUnuKny96FA

Математическо състезание за ученици от 4 клас „Математика за всеки“

Математическо състезание за ученици от 4 клас „Математика за всеки“. Ще се проведе на 13.05.2023 г. от 9,00 часа в ПМГ „Иван Вазов“.

Заявления за участие в състезанието може да се подаде с попълване на формата по долу:

Заявление за участие в състезанието „Математика за всеки“ и
Декларация за информираност и съгласие:

Заявление за участие в състезанието Математика за всеки

 

Пролетна ваканция

  1. Пролетна ваканция за учениците от VI-XI клас в периода 08.04.2023 – 17.04.2023 г.
  2. Пролетна ваканция за учениците от XII клас в периода 12.04.2023 – 17.04.2023 г.
  3. Учебните занятия се възстановяват от 18.04.2023 г., присъствено по сега действащите учебна програма и дневен график.

Заповед за Пролетна ваканция

Тест по математика по формата на НВО в седми клас

СМБ – секция Добрич, със съдействието на ПМГ „Иван Вазов“- гр. Добрич организира тест по математика по формата на НВО в седми клас без такса за участие.

Дата на провеждане:    11 април 2023 г.  с начало 10:00 часа

(Учениците се явяват в училището домакин не по-късно от 9.30 ч. с черен химикал и чертожни инструменти)

Училище домакин:       ПМГ“ Иван Вазов“ – гр. Добрич

Моля да запознаете всички  ученици и техните родители с възможността да проверят подготовката си за НВО.

Моля родителите, чиито деца желаят да се явят на теста да попълнят заявка за участие в приложения линк в срок до 7 април 2023 г.

Резултатите ще се публикуват до 20.04.2023 г. на сайта на ПМГ „Иван Вазов“.

Учениците и техните родители ще имат възможност да разгледат проверените писмени работи след подаване на заявление в линк, който ще бъде публикуван на сайта на училището домакин след обявяване на резултатите.

Приложение:

Линк към формуляр- заявка за участие: https://forms.gle/caWRXex49zb68tGi6