Дневни архиви: 21.11.2022

Промяна на графика на учебните часове в дните 24 – 25 ноември

Във връзка с писмо с изх. № 824/08.11.2022 г. от Аресгаз ЕАД относно спиране на газоподаването на територията на град Добрич от 11,00 на 23.11.2022 г. до 11,00 ч. на 25.11.2022 г.

  1. Учебните занятия на 24.11.2022 г. (четвъртък) да започват в 10,00 часа с продължителност 20 минути при следния график:

2. Учебните занятия на 25.11.2022 г. (петък) да започват в 13,00 часа с продължителност         40 минути при следния график:

3. Учебните занятия се възстановяват по нормалния си график от 28.11.2022 г.               (понеделник).

Заповед за учебния процес в дните 24 – 25 ноември