2019/2020

КЛУБ „ПРОГРАМИРАНЕ И РОБОТИКА“

През учебната 2019/2020 година по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ беше сформиран клуб „Програмиране и роботика“ от ученици от 5 и 6 клас.
Групата успешно преодоля всички трудности, свързани с ремонта на гимназията и 4-месечното дистанционно обучение и всички ученици получиха сертификати
ЗА УСПЕШНО ЗАВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ
ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ.

Най-големият успех, обаче, на учениците от клуба, беше участието на отбора по роботика “Cubes++” (в състав: Славина – капитан, Божидара, Вяра, Ивайла и Павлин от 6а; Александра, Александър Велизаров, Балентин, Гергана и Иван от 5а) във финалите на състезанието “Роботика за България” и завоюваното ТРЕТО МЯСТО в крайното класиране в Дивизия Б.

Роботиката не беше единственото занимание на клуба. Вяра, Славина и Павлин участваха и в национални турнири по информатика и информационни технологии и спечелиха призови места:

III място в категория “Уебсайт 5-7 клас”, XII Национално състезание по Информационни
технологии ”Изкуствен интелект“, Благоевград 2020 за Славина Цонева и Вяра Георгиева;
I място за в категория “Уеб сайт – писан код 5-7 клас” за Славина Цонева и Вяра Георгиева
I място в категория „Самостоятелни компютърни приложения 8-10 клас“ за Павлин Панов в Националния турнир по информационни технологии “IT Свят”, организиран от Шуменски университет, Колеж – Добрич, 4-5 юли 2020