СВОБОДНИ УЧЕНИЧЕСКИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ОБЯВА

 За свободни ученически места за учебната 2020/2021 година

Профил математически – 6 клас – 4 /четири/места
Профил математически – 7 клас – 1 /едно/ място

Профил математически – 9а клас – 3 /три/ места
Профил софтуерни и хардуерни науки – 9б клас – 3 /три/ места
Профил природни науки – 9в клас – 1 /едно/ място

Профил природни науки – 10в клас – 1 /едно/ място
Профил информатика  – 11а клас – 8 /осем/ места
Профил софтуерни и хардуерни науки – 11б клас – 5 /пет/ места

Профил природни науки – 11в клас – 5/пет/ места

Профил биология  – 12в клас – 4 /четири/ места