Провеждане на национално математическо състезание „Питагор” за ученици от IV клас

Съгласно регламента за организиране и провеждане на Националното математическо състезание, Ви информираме, че математическото състезание „Питагор” за ученици от IV клас ще се проведе на 13.04.2019 г. от 09:00 ч. в Природоматематическа гимназия „ Иван Вазов”- гр. Добрич. Времето за работа е 120 минути.

Състезанието се организира от МОН. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздел „Олимпиади и сьстезания“.

Участието на учениците не е срещу заплащане на такса или дарение.

Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие до 12.04.2019г. в ПМГ ” Иван Вазов” -гр. Добрич, както и декларация за съгласие за публикуване на:

  1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
  2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

При липса на изрично подадено такова съгласие, горепосочените данни и резултати от състезанието ще бъдат публично обявявани с идентификационен код (входящия номер от. заявлението за участие в състезанието).

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник след подаване на заявление в РУО в срок до три дни след обявяване на резултатите. Писмените работи не се копират, не се снимат и не се изнасят.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *