Правилници

Правилник за дейноста на ПМГ „Иван Вазов“ 2023/2024 – Правилник за дейността

ПРАВИЛНИК за дейността на ПМГ „Иван Вазов” PMG-pravilnik za dejnostta_2020-21

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ: етичен кодекс

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ: мерки за повишаване качеството на образование

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ: План взаимодействие

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ: програма равни възможности

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ: програма превенция

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПМГ В ПЕРИОДА 2020-2024: стратегия

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПМГ: PMG-pravilnik za dejnostta_2020-21

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ: https://mon.bg/bg/100104

ГОДИШЕН ПЛАН 2020/2021: PMG-God_plan_20-21

Правилник за безопасни и здравословни условия на труд ПМГ 2020-21

Правилник за вътрешен трудов ред ПМГ 2020-21

ПРАВИЛА_ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА ОТ КОВИД 19

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *