ПМГ ПРАЗНУВА СВОЯ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

УЧЕНИЦИ ОТ 7А  КЛАС ПРЕСЪЗДАВАТ МИГА НА ШИПЧЕНСКАТА ЕПОПЕЯ

 

https://dox.abv.bg/download?id=ac521ff02b#