Дати за провеждане на контролни и класни писмени работи

ГРАФИК

На основание : Наредба No3/15.04.2003 от система за оценяване

 

Определям дати за провеждане на контролни и класни писмени работи

За учебната 2022/2023 година както следва :

6  клас

Англ. – ЧП 19-23.09. Вх 1-4.11 5-9.12
Бел – история         26-30.09. Вх 7-11.11 12-16.12
Математ-Геог.-инф.т         03-07.10. Вх 14-18.11 19-23.12

 

Англ. – ЧП 6-10.02 6-10.03 3-7.04
Бел – история 13-17.02 13-17.03 10-14.04
Математ- Геог.-инф.т 20-24.02 20-24.03 17-21.05

 

7 клас

Англ –Хим.-Биол.          19-23.09. Вх 1-4.11 5-9.12
Бел – история-ФиА         26-30.09. Вх 7-11.11 12-16.12
Математ-Геог.-инф.т 17-21.10. Вх 14-18.11 19-23.12

 

Англ.- Хим-Биол 6-10.02 6-10.03 3-7.04
Бел – история-ФиА 13-17.02 13-17.03 10-14.04
Математ- Геог.-инф.т 20-24.02 20-24.03 17-21.05

 

8  клас

Англ. – Фил. 19-23.09. Вх 1-4.11 5-9.12
Бел – Инф.  26-30.09. Вх 7-11.11 12-16.12
Математ-.-инф.т 17-21.10. Вх 14-18.11 19-23.12

 

Англ. – Фил. 6-10.02 6-10.03 3-7.04
Бел – Инф. 13-17.02 13-17.03 10-14.04
Математ-инф.т 20-24.02 20-24.03 17-21.05

 

9  клас

Бел – история 19-23.09. Вх 1-4.11 5-9.12
Мат –втори ез – химия  26-30.09. Вх 7-1111 12-16.12
Англ – инф.т – Фил. 17-21.10. Вх 14-18.11 19-23.12
Биол – физика – Геог. 24-28.10 21-25.11 9-13.01

 

Бел – история 1-3.02 1-3.03 3-7.04
Мат –втори ез – химия 6-10.02 6-10.03 10-14.04
Англ – инф.т – Фил 13-17.02 13-17.03 17-21.04
Биол – физика – Геог. 20-24.02 20-24.03 24-28.05

 

10  клас

Бел – история 19-23.09. Вх 5-9.12
Мат –втори ез – химия 26-30.09. Вх 12-16.12
Англ – инф.т – Фил. 17-21.10. Вх 19-23.12
Биол – физика – Геог. 21-24.11 9-13.01

 

Бел – история 1-3.02 1-3.03 3-7.04
Мат –втори ез – химия 6-10.02 6-10.03 10-14.04
Англ – инф.т – Фил 13-17.02 13-17.03 17-21.04
Биол – физика – Геог. 20-24.02 20-24.03 24-28.05

 

11  клас

Бел-Инф. 19-23.09. Вх 1-4.11 5-9.12
Мат –втори ез – химия 26-30.09. Вх 7-11.11 12-16.12
Англ – инф.т – ГрОб. 17-21.10. Вх 14-18.11 19-23.12
Биол – физика – Геог. 24-28.10 21-24.11 9-13.01

 

Бел – Инф. 1-3.02 1-3.03 3-7.04
Мат –втори ез – химия 6-10.02 6-10.03 10-14.04
Англ – инф.т – ГрОб 13-17.02 13-17.03 17-21.04
Биол-физиика-Геог. 20-24.02 20-24.03 24-28.05

  

12 а,б,в  клас

Бел – Инф.-Биол-ФиА 19-23.09. Вх 1-411 5-9.12
Мат – втори ез-химия 26-30.09. Вх 7-11.11 12-16.12
АЕ-Геог.-инф.т-ГрОб 17-21.10. Вх 14-18.11 19-23.12

 

Бел-Инф-Биол-ФиА 6-10.02 6-10.03 3-7.04
Мат-вгори ез-хймия 13-17.02 13-17.03 10-14.04
АЕ-Геог-инф.т-Геог. 20-24.02 20-24.03 17-21.05

 Минимален задължителен брой текущи оценки на срок:

  • предмет с 4 и повече часа седмично – 4 текущи изпитвания
  • предмет с 2,5-3,5 часа седмично – 3 текущи изпитвания
  • предмет до 2 часа седмично     – 2 текущи изпитвания

 

Класни работи се провеждат за          V-VII клас по БЕЛ и математика

VIII-XII клас по БЕЛ,математика и езици.

Учителите са длъжни да запознаят учениците с настоящият график и да го спазват.

Класните ръководители за длъжни да запознаят учениците от класовете си и техните родители с графика и да го нанесат в дневника на класа.

Всички учители да се запознаят с графика срещу подпис.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *