Грипна ваканция

ЗАПОВЕД № 74 град Добрич, 27 януари 2014 година

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 93а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, във връзка с писмо № РД.245/24.01.2014 г. на РЗИ град Добрич и становище на Регионалния инспекторат по образование изх. № РД 14-250/27.01.2014 година относно обявяване на грипна епидемия на територията на област Добрич, поради увеличаване броя на заболелите от остри респираторни заболявания във всички училища на територията на град Добрич, както и регистрирания голям брой ученици, отсъстващи от учебни занятия по тази причина

ЗАПОВЯДВАМ:

Считано от 28 до 30.01.2014 година да се преустанови учебната дейност във всички училища на територията на Община град Добрич.

В социалните заведения, детските ясли и детските градини да се извършва строг сутрешен филтър от медицинските специалисти.

Контрол по изпълнение на настоящата ми заповед възлагам на Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ – Камелия Койчева.

Настоящата ми заповед да бъде доведена до знанието на всички директори на училища на територията на Община град Добрич и началник отдел Образование и култура при Община град Добрич.

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *