Архиви

Национално пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

На 31 март 2018 г. от 09.00 часа (събота), ПМГ „Иван Вазов“ ще бъде домакин на Национално пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, с продължителност 4 часа и 30 минути.
Състезанието може да послужи като вход за прием в пети клас на ПМГ.
Участници могат да бъдат всички четвъртокласници, които се обучават в дневна, самостоятелна или индивидуална форма в общински, държавни и частни училища. Темата е от 4 задачи.
Заявления за участие се подават в канцеларията на ПМГ „Иван Вазов“ от 9.00 часа до 16.00 часа до 30 март 2018 г. вкл.
Очакваме малките математици на град Добрич да покажат големите си познания в областта на най-точната наука.
За контакти: 058/602 507, 0897914475, 0897914423.

Коледа за Мила!

МилаКоледа – празникът на надеждата! Надежда към по-добро, по-светло и към синьото утре, изтъкано със златни нишки от усмихнатото слънце. Едно такова слънчице е с обърнат взор към нас – носещите добро. Мила – дете, очакващо любов, топлина, усмивки и всички онези неща, от които се нуждае човекът, за да оцелее в свят, изпълнен с трудности и изпитания. Помогнахме на Мила! В инициативата за благородната кауза се включиха ученици, учители и граждани, трогнати от нерадостната съдба на това слънчево дете. Бяха събрани и внесени по банковата й сметка  5578 лв. Не забравяйте – трябва да разпалваме тлеещото пламъче на чудото, наречено живот! Чрез тази кауза ние даряваме живот. Бъдете добри! Отворете сърцата си! Помагайте! Ние ще продължим! Изказваме благодарност на всички наши настоящи и бивши ученици,  учители, родители и граждани, служителите на Регионална библиотека „Дора Габе”, членове на форум Хобикафе, служители на Спартак Таксим  ЕООД, ЕГ“ Гео Милев“, ЧГ „Леонардо да Винчи“ и др.

Набирането  на средства продължава! Сумата, набрана до момента, постоянно ще актуализираме.

Дарителска сметка на Мила Владимирова Иванова – ЕГН 0044127991

Пощенска банка  IBAN BG40BPBI79384060660801