Учебни планове

Профил информатика ( прием след VII клас ) – линк
Профил информационни технологии ( прием след VII клас ) – линк
Профил биология ( прием след VII клас ) – линк