Учебни планове

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2020/2021

Учебни планове 5а – 8а

https://drive.google.com/file/d/1XrrPa_VXQ2Fhahh-W0u1N1bXjgQqzmeN/view?usp=sharing

Учебни планове 8б – 10а

https://drive.google.com/file/d/1NpP0VkLvNyly9PaM6YvbIDK8IeHSz8rA/view?usp=sharing

Учебни планове 10б – 11б

https://drive.google.com/file/d/1UqDt-NiF1-q8t6l9R6bFibrwvQYqBzll/view?usp=sharing

Учебни планове 11в – 12в

https://drive.google.com/file/d/1EeHZFKItOxTnhno-lbktHM41kh11GwXb/view?usp=sharing

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2019/2020

УЧЕБЕН ПЛАН 5 КЛАС

ПРОФИЛ ИНФОРМАТИКА

ПРОФИЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФИЛ БИОЛОГИЯ


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2018/2019

УЧЕБЕН ПЛАН 5 КЛАС

ПРОФИЛ ИНФОРМАТИКА

ПРОФИЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФИЛ БИОЛОГИЯ


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2017/2018

УЧЕБЕН ПЛАН 5 КЛАС

ПРОФИЛ ИНФОРМАТИКА

ПРОФИЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФИЛ БИОЛОГИЯ


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2016/2017

УЧЕБЕН ПЛАН 5 КЛАС

ПРОФИЛ БИОЛОГИЯ

ПРОФИЛ ИНФОРМАТИКА

ПРОФИЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


Профил информатика ( прием след VII клас ) – линк
Профил информационни технологии ( прием след VII клас ) – линк
Профил биология ( прием след VII клас ) – линк