Стипендии

В сила за учебната 2015/2016 година

Заповед за утвърждаване на стипендианти – 1 срок, 2 срок

 

В сила за учебната 2014/2015 година

Правила за получаване на стипендия – линк

Заповед за утвърждаване на стипендианти – 1 срок, 2 срок

януари, февруари, април, март

Еднократни стипендии май 2015

В сила от втори срок на учебната 2012/2013 година

Правила за получаване на стипендия – линк

Заповед за утвърждаване на стипендианти – линк