Състезание „Математика за всеки“

Ръководството на Природоматематическа  гимназия „Иван Вазов“ град Добрич уведомява всички четвъртокласници и техните родители, че на 01 юни 2024 година от 9 часа в гимназията ще се проведе математическото състезание „Математика за всеки“. То е последното от четирите състезания, чиито резултати участват в класирането на учениците от четвърти клас при приема им в пети клас за учебната 2024/2025 година.

Заявление за участие и декларация за информираност и съгласие се подават до 30.05.2024г в канцеларията или по електронен път на сайта на гимназията.

Заповядайте и станете част от семейството на Вазовци!

Заявление за участие

Декларация за информираност и съгласие

Разглеждане на писмените работи от пробно НВО по математика в седми клас- 11.05.2024 г.

Учениците, явили се на теста по математика по формата на НВО на 11.05.2024 г. в ПМГ „Иван Вазов“- гр. Добрич, заедно с техните родители могат да разгледат проверените писмени работи след подаване на заявление в срок до 16.00 ч. на 19.05.2024 г. , попълвайки формуляра:

https://forms.gle/3n5NkoHSze17icQY6

Тест по математика във формат на НВО в седми клас

СЪОБЩЕНИЕ

Съюзът на математиците в България, със съдействието на ПМГ „Иван Вазов“ – гр. Добрич, организира тест по математика във формат НВО за седми клас.

Дата на провеждане: 11 май 2024 година, с начало 10,00 часа.

Учениците се явяват в училището домакин не по-късно от 9,30 часа с черен химикал и чертожни инструменти. Тестът е безплатен.

Училище домакин: ПМГ „Иван Вазов“ – гр. Добрич.

Родителите, чиито деца желаят да се явят на теста, могат да попълнят заявка за участие в линк на сайта на гимназията в срок до 24 април 2024 година. След тази дата до 10 май 2024 година могат да подадат заявление в канцеларията на ПМГ „Иван Вазов“.

Резултатите ще се публикуват до 20.05.2024 година на сайта на ПМГ „Иван Вазов“.

Учениците и техните родители ще имат възможност да разгледат проверените писмени работи след подаване на заявление на линк, който ще бъде публикуван на сайта на училището домакин след обявяване на резултатите.

Желаем успех на кандидатите!

Приложение:

линк към формуляр-заявка за участие:

https://forms.gle/1vWZonHYk124Po7h7

Резултати на учениците от 4 клас, участници в Пролетно математическо състезание

Име, презиме, фамилия Училище Населено място Клас резултат в точки
10 Яна Станимирова Ангелова ОУ „Ст. Караджа“ Добрич 4 14,5
9 Кристина Стефанова Тафкова СУ „Петко Р. Славейков“ Добрич 4 11,5
5 Калоян Диянов Георгиев СУ „Д. Талев“ Добрич 4 8
6 Надежда Димитрова Георгиева СУ „Д. Талев“ Добрич 4 7,5
8 Полина Деанова Стоянова СУ „Л. Каравелов“ Добрич 4 6,5
3 Георги Христов Георгиев ОУ „Хан Аспарух“ Добрич 4 6,5
7 Калоян Георгиев Георгиев СУ „Петко Р. Славейков“ Добрич 4 5,5
4 Георги Иванов Петков СУ „Д. Талев“ Добрич 4 5
2 Велико Генадиев Великов ОУ „Ст. Караджа“ Добрич 4 2
1 Маламир Михаилов Георгиев ОУ „Христо Ботев“ Добрич 4 0,5

Протокол Пролетно математическо състезание

ОБЯВА ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ОБЯВА

 Ръководството на Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ град Добрич ви информира, че на 30.03.2024 г. от 09:00 часа в училището ще се проведе „Пролетно математическо състезание“ за ученици от IV клас на учебната 2023/2024 г.

Това състезание е едно от четирите математически състезания, чийто резултат участва в класирането за прием в V клас с профил „математически“ в ПМГ „Иван Вазов“

Участието в състезанието става, като родител(настойник) в срок до 20.03.2024 г. подава до директора на учебното заведение, в което ученикът се обучава, заявление за участие и декларация за информираност и съгласие.

След 20.03.2024 г. заявленията придружени с декларация, могат да се подават до директора на ПМГ „Иван Вазов“ в срок до 28.03.2024 г всеки работен ден от 08:00 – 12:00 и от 13:00 – 17:00 часа в канцеларията на гимназията.

Заявление за участие в Пролетното математическо състезание и
Декларация за информираност и съгласие:
Заявление за участие в Пролетното математическо състезание

Математически турнир „Иван Салабашев“

ПМГ „Иван Вазов“ кани учениците от I до XII клас на Математическия турнир “Иван Салабашев”

Гимназията е един от домакините на турнира, който ще се проведе на 02.12.2023 г. (събота) от 10:00 до 12:00 часа .
Турнирът се провежда от секциите на Съюза на математиците в България и е предназначен за ученици от 1. до 12. клас.
Времето за работа е 60 минути за 1. клас и 120 минути за останалите класове.
Състезателните теми са за I, II, III, IV, V, VI, VII клас, обща тема за VIII и IX клас и обща тема за X, XI и XII клас.

Каним всички ученици от Добричка област да участват в състезанието!

Заявление за участие в математически турнир „Иван Салабашев“ и
Декларация за информираност и съгласие:
Заявление за участие в математически турнир „Иван Салабашев“

За повече информация: 0884164221, Светлана Бояджиева

В помощ на Вашата подготовка:  https://nsybeva.wixsite.com/salabashev2015/blank-c1n8o

Неучебен ден

Във връзка с провеждането на избори за кмет на 05.11.2023 г

  1. 06.11.2023 г. е неучебен ден за всички ученици от ПМГ „Иван Вазов”
  2. От 07.112023 г. учениците възстановяват присъственото си обучение.

Заповед за неучебен ден