Архив на категория: Новини

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ОТКРИВАНЕ НА МЛАДИ ТАЛАНТИ“ ЗА IV КЛАС

На 18 май 2019 г. от 09.00 часа (събота), Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ ще бъде домакин на Националното състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас, с продължителност 3 часа.

Участници могат да бъдат всички четвъртокласници, които се обучават в дневна, самостоятелна или индивидуална форма в общински, държавни и частни училища.

Състезанието е последното за учебната 2018/2019, което да послужи като вход за прием в пети клас на ПМГ.

Заявления за участие се подават в канцеларията на ПМГ „Иван Вазов“ от 9.00 часа до 16.00 часа до 17 май 2019 г. вкл. и в деня на състезанието.

За контакти: 058/602 507, 0897914423, 0897914480.

Провеждане на национално математическо състезание „Питагор” за ученици от IV клас

Съгласно регламента за организиране и провеждане на Националното математическо състезание, Ви информираме, че математическото състезание „Питагор” за ученици от IV клас ще се проведе на 13.04.2019 г. от 09:00 ч. в Природоматематическа гимназия „ Иван Вазов”- гр. Добрич. Времето за работа е 120 минути.

Състезанието се организира от МОН. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздел „Олимпиади и сьстезания“.

Участието на учениците не е срещу заплащане на такса или дарение.

Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие до 12.04.2019г. в ПМГ ” Иван Вазов” -гр. Добрич, както и декларация за съгласие за публикуване на:

  1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
  2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

При липса на изрично подадено такова съгласие, горепосочените данни и резултати от състезанието ще бъдат публично обявявани с идентификационен код (входящия номер от. заявлението за участие в състезанието).

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник след подаване на заявление в РУО в срок до три дни след обявяване на резултатите. Писмените работи не се копират, не се снимат и не се изнасят.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПМГ отново доказа високия си професионализъм, безспорната мотивация на учениците и желанието им да заемат призови места:

На 22-24 март в Благоевград се проведе XI-тото Национално състезание по информационни технологии под надслов: „Четвъртата индустриална революция“.
Учениците от 12а клас Петър Коцев и Момчил Стойнов заеха достойното трето място в направление „Интернет приложения 9-12 клас“, доказвайки на дело високите си познания по избраната специалност. Aмбициозният проект „EcoLinq – контролирана енергия у дома, опазена природата отвън“ впечатли авторитетното жури и само техническите неизправности отдалечиха авторите от първото място.

Поздравления заслужава и Веделин Гъров от 11а за завоюваното първо място на Областния кръг на олимпиадата по Математическа лингвистика.

Участието му в Ученическата конференция на Ученическия институт по математика и информатика (на 12-14 януари в ПМГ „К. Величков“, Пазарджик) заедно с Божидар Загоров с проект „Учителят Карст“ беше впечатляващо.
Станимира Илиева от 11а, също участничка в Конференцията, с проект по статистика предизвика одобрението и заслуженото възхищение на журито и доц. Евгения Сендова.

Безспорната мотивация на учениците е подтик за иновативно мислене и научни експерименти в областта на една от най-популярните съвременни науки – Роботиката. Отборът RoboDobrich с капитан Ростислав Кирилов от 10а е силно амбициран да навлиза все по-дълбоко в дебрите на науката и да доказва силата на логическото мислене и ролята на интердисциплинираността.

Участници в отбора са: Захари Томов, Илиян Петров и Делян Димитров (8а); Виктория Христова (8б); Илиян Архангелов и Теодор Иванов (7а); Виктория Милева (6а).

ВАЖНО ЗА ПРИЕМА В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ СЛЕД IV КЛАС

Математическо състезание „Европейско кенгуру“

На 23 март 2019 г. (събота) предстои да се проведе традиционното математическо състезание „Европейско кенгуру“, предназначено за ученици от 1-и до 12-и клас. Един от домакините на състезанието е Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“.
Състезанието ще започне в 11.00 часа и ще приключи в 12.30 часа. Участниците трябва да заемат местата си до 10.30 ч. в Гимназията.
Не се заплаща такса за правоучастие!
Математическото състезание  „Европейско кенгуру“ служи като вход за прием в 5 клас за  Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ за учебната 2019/2020 година.
Записване за участие се извършва в канцеларията на Гимназията до 18 март 2019 г. включително.
Допълнителна информация може да получите на телефони: 058 602 507, 0897914423, 0897914480.

Национално пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

На 30 март 2019 г. от 09.00 часа (събота), Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ ще бъде домакин на Националното пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, с продължителност 4 часа и 30 минути.
Състезанието може да послужи като вход за прием в пети клас на ПМГ.
Участници могат да бъдат всички четвъртокласници, които се обучават в дневна, самостоятелна или индивидуална форма в общински, държавни и частни училища. Темата е от 4 задачи.
Заявления за участие се подават в канцеларията на ПМГ „Иван Вазов“ от 9.00 часа до 16.00 часа до 29 март 2019 г. вкл.
Очакваме малките математици на град Добрич и областта да покажат големите си познания в областта на най-точната наука.
За контакти: 058/602 507, 0897914423, 0897914480.

 

Национално ученическо състезание, организирано от катедра „Информатика“ при Икономически университет – Варна

Имаме удоволствието да поканим учениците от 11 и 12 клас  на Национално ученическо състезание, организирано от катедра „Информатика“ при Икономически университет – Варна, което ще се проведе на 10 ноември 2018 г. в Икономически университет – Варна.

Състезанието преминава през следните етапи:

1) Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират, като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 15.10.2018 г.до 09.11.2018 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition/.

2) Провеждане на състезанието: 10 ноември 2018 г. в ИУ – Варна.

Състезанието включва три секции:

–        Програмиране;

–        Microsoft Excel;

–        Уеб дизайн.

Всеки ученик може да участва в до две секции – по избор.

Правилата за провеждане на състезанието ще намерите на уеб сайта на катедра „Информатикаhttp://informatics.ue-varna.bg/contest.html

На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки,  резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна. Резултатът се преобразува в оценка за кандидатстване в ИУ – Варна както следва:

  1. при резултат от 50% до 59% от максималния брой точки – оценка Много добър (5,00);
  2. при резултат от 60% до 69% от максималния брой точки – оценка Много добър (5,25);
  3. при резултат от 70% до 79% от максималния брой точки – оценка Отличен (5,50);
  4. при резултат от 80% до 89% от максималния брой точки – оценка Отличен (5,75);
  5. при резултат от 90% до 100% от максималния брой точки – оценка Отличен (6,00).

Състезание по математика за ученици от 4 клас „Откриване на млади таланти“

„Откриване на млади таланти“  е състезание по математика за ученици от IV клас, организирано от Софийската математическа гимназия.

Състезанието ще се проведе на 09.06.2018 г. от 9.00 часа в Природоматематиеческа гимназия „Иван Вазов“ с времетраене 3 астрономически часа.

Целта на състезанието е да даде възможност на желаещите да участват в прием в 5 клас в  математически гимназии с профили: математически или природни науки, за периода на прогимназията от 5 до 7 клас включително.

„Откриване на млади таланти“ се състои от два модула:

  • Модул 1 съдържа 20 тестови задачи и трябва да бъде решен за 60 минути. 15 от тях са с избираем отговор и обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка. Те се оценяват с по 1 точка всяка. Останалите 5 задачи са с кратък свободен отговор и отново обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка. Те се оценяват с по 2 точки всяка.
  • Модул 2 съдържа 2 задачи и трябва да бъде решен за 120 минути. Задачите са с разширен, описателен отговор и учениците трябва да представят детайлно обосновано решение на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват от 0 до 10 точки всяка.

Заявления и декларации ще се приемат в канцеларията на Природоматематиеческа гимназия „Иван Вазов“ в деня на изпита. Декларацията се попълва, ако не желаете резултатът на Вашето дете да бъде публикуван.

Национално пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

На 31 март 2018 г. от 09.00 часа (събота), ПМГ „Иван Вазов“ ще бъде домакин на Национално пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, с продължителност 4 часа и 30 минути.
Състезанието може да послужи като вход за прием в пети клас на ПМГ.
Участници могат да бъдат всички четвъртокласници, които се обучават в дневна, самостоятелна или индивидуална форма в общински, държавни и частни училища. Темата е от 4 задачи.
Заявления за участие се подават в канцеларията на ПМГ „Иван Вазов“ от 9.00 часа до 16.00 часа до 30 март 2018 г. вкл.
Очакваме малките математици на град Добрич да покажат големите си познания в областта на най-точната наука.
За контакти: 058/602 507, 0897914475, 0897914423.

Математическо състезание „Европейско кенгуру“

На 17 март 2018 г. (събота) предстои да се проведе традиционното математическо състезание „Европейско Кенгуру“, предназначено за ученици от 1-и до 12-и клас.
Домакин на състезанието е Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“. Състезанието ще започне в 11.00 часа и ще приключи в 12.30 часа. Участниците трябва да заемат местата си до 10.30 ч. в гимназията.
Не се заплаща такса за правоучастие!
Математическото състезание „Европейско Кенгуру“ служи като вход за прием в 5 клас за Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ за учебната 2018/2019 година.
Записване за участие се извършва в канцеларията на гимназията до 8 март 2018 г. включително.

Допълнителна информация може да получите на телефони: 058 602 507, 0897914475, 0897914480.