Архив на категория: Новини

Промяна на графика на учебните часове в дните 24 – 25 ноември

Във връзка с писмо с изх. № 824/08.11.2022 г. от Аресгаз ЕАД относно спиране на газоподаването на територията на град Добрич от 11,00 на 23.11.2022 г. до 11,00 ч. на 25.11.2022 г.

  1. Учебните занятия на 24.11.2022 г. (четвъртък) да започват в 10,00 часа с продължителност 20 минути при следния график:

2. Учебните занятия на 25.11.2022 г. (петък) да започват в 13,00 часа с продължителност         40 минути при следния график:

3. Учебните занятия се възстановяват по нормалния си график от 28.11.2022 г.               (понеделник).

Заповед за учебния процес в дните 24 – 25 ноември

Спортен празник

Днес 02 ноември 2022 г. бе проведен Спортен празник, в който се включиха ученици и учители.

Откриването беше съпроводено от масова танцова фиеста. Ученици и учители се включиха и танцуваха народни танци.

В рамките на мероприятието се проведоха интересни инициативи, включващи състезателни игри на открито: футбол, баскетбол, народна топка и федербал.

Идеята на организираните игри бе физическа активност на всички класове в различните спортни дейности. Това бе ден за насърчаване на учениците да демонстрират спортните си умения, да се състезават с характер.

Есенна ваканция и спортен празник

Дните от 29.10.2022 г. до 01.11.2022 г. включително са неучебни – есенна ваканция.

Денят 02.11.2022 г. (Сряда) е неучебен, но присъствен. Ще се проведе спортен празник на училището.

Заповед ваканция и спортен празник

ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ СЪС СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

ПМГ „Иван Вазов“  ще участва с дейности по Националната програма
„Заедно в изкуствата и в спорта“.

През учебната 2022/2023 година, учениците от гимназията ще участват в извънкласните форми, които са заложени по проектопрограмата. Те са в две направления СПОРТ и ИЗКУСТВА.
Чрез допълнителните занимания учениците ще могат да формират, обогатяват и надграждат своите умения и знания.

1 модул „Изкуства“:

1 група: Музикално изкуство (Изучаване на естрадна и поп музика) – прогимназиален етап – 5-7 клас.                                                                           Ръководител: Биляна Игнатова

2 група: Танцово изкуство (Изучаване на български народни хора) – гимназиален етап
8-10 клас.                                                                                     Ръководител: Гергана Иванова

3 група: Театрално изкуство (Изучаване на театрално изкуство) – гимназиален етап
8-10 клас.                                                                                      Ръководител: Роси Демирева

 

2 модул „Спорт“:

1 група: Волейбол – момчета|юноши| от гимназиален етап 8-10 клас.
Ръководител: Гергана Иванова

2 група: Футбол – момчета|юноши| от гимназиален етап 8-10 клас.
Ръководител: Добромир Русев

3 група: Волейбол – момичета|девойки| от гимназиален етап – 8-10 клас.
Ръководител: Добромир Русев

Родителска среща на 28.09.2022 г. (сряда)

1. На 28.09.2022 г. (сряда) от 18,00 часа да се проведат родителски срещи по паралелки. Класните ръководители да информират родителите.
2. Срещата да се проведе в съответната класна стая за всяка паралелка.
3. Всички преподаватели в съответните паралелки трябва да присъстват на родителските срещи.

Дати за провеждане на контролни и класни писмени работи

ГРАФИК

На основание : Наредба No3/15.04.2003 от система за оценяване

 

Определям дати за провеждане на контролни и класни писмени работи

За учебната 2022/2023 година както следва :

6  клас

Англ. – ЧП 19-23.09. Вх 1-4.11 5-9.12
Бел – история         26-30.09. Вх 7-11.11 12-16.12
Математ-Геог.-инф.т         03-07.10. Вх 14-18.11 19-23.12

 

Англ. – ЧП 6-10.02 6-10.03 3-7.04
Бел – история 13-17.02 13-17.03 10-14.04
Математ- Геог.-инф.т 20-24.02 20-24.03 17-21.05

 

7 клас

Англ –Хим.-Биол.          19-23.09. Вх 1-4.11 5-9.12
Бел – история-ФиА         26-30.09. Вх 7-11.11 12-16.12
Математ-Геог.-инф.т 17-21.10. Вх 14-18.11 19-23.12

 

Англ.- Хим-Биол 6-10.02 6-10.03 3-7.04
Бел – история-ФиА 13-17.02 13-17.03 10-14.04
Математ- Геог.-инф.т 20-24.02 20-24.03 17-21.05

 

8  клас

Англ. – Фил. 19-23.09. Вх 1-4.11 5-9.12
Бел – Инф.  26-30.09. Вх 7-11.11 12-16.12
Математ-.-инф.т 17-21.10. Вх 14-18.11 19-23.12

 

Англ. – Фил. 6-10.02 6-10.03 3-7.04
Бел – Инф. 13-17.02 13-17.03 10-14.04
Математ-инф.т 20-24.02 20-24.03 17-21.05

 

9  клас

Бел – история 19-23.09. Вх 1-4.11 5-9.12
Мат –втори ез – химия  26-30.09. Вх 7-1111 12-16.12
Англ – инф.т – Фил. 17-21.10. Вх 14-18.11 19-23.12
Биол – физика – Геог. 24-28.10 21-25.11 9-13.01

 

Бел – история 1-3.02 1-3.03 3-7.04
Мат –втори ез – химия 6-10.02 6-10.03 10-14.04
Англ – инф.т – Фил 13-17.02 13-17.03 17-21.04
Биол – физика – Геог. 20-24.02 20-24.03 24-28.05

 

10  клас

Бел – история 19-23.09. Вх 5-9.12
Мат –втори ез – химия 26-30.09. Вх 12-16.12
Англ – инф.т – Фил. 17-21.10. Вх 19-23.12
Биол – физика – Геог. 21-24.11 9-13.01

 

Бел – история 1-3.02 1-3.03 3-7.04
Мат –втори ез – химия 6-10.02 6-10.03 10-14.04
Англ – инф.т – Фил 13-17.02 13-17.03 17-21.04
Биол – физика – Геог. 20-24.02 20-24.03 24-28.05

 

11  клас

Бел-Инф. 19-23.09. Вх 1-4.11 5-9.12
Мат –втори ез – химия 26-30.09. Вх 7-11.11 12-16.12
Англ – инф.т – ГрОб. 17-21.10. Вх 14-18.11 19-23.12
Биол – физика – Геог. 24-28.10 21-24.11 9-13.01

 

Бел – Инф. 1-3.02 1-3.03 3-7.04
Мат –втори ез – химия 6-10.02 6-10.03 10-14.04
Англ – инф.т – ГрОб 13-17.02 13-17.03 17-21.04
Биол-физиика-Геог. 20-24.02 20-24.03 24-28.05

  

12 а,б,в  клас

Бел – Инф.-Биол-ФиА 19-23.09. Вх 1-411 5-9.12
Мат – втори ез-химия 26-30.09. Вх 7-11.11 12-16.12
АЕ-Геог.-инф.т-ГрОб 17-21.10. Вх 14-18.11 19-23.12

 

Бел-Инф-Биол-ФиА 6-10.02 6-10.03 3-7.04
Мат-вгори ез-хймия 13-17.02 13-17.03 10-14.04
АЕ-Геог-инф.т-Геог. 20-24.02 20-24.03 17-21.05

 Минимален задължителен брой текущи оценки на срок:

  • предмет с 4 и повече часа седмично – 4 текущи изпитвания
  • предмет с 2,5-3,5 часа седмично – 3 текущи изпитвания
  • предмет до 2 часа седмично     – 2 текущи изпитвания

 

Класни работи се провеждат за          V-VII клас по БЕЛ и математика

VIII-XII клас по БЕЛ,математика и езици.

Учителите са длъжни да запознаят учениците с настоящият график и да го спазват.

Класните ръководители за длъжни да запознаят учениците от класовете си и техните родители с графика и да го нанесат в дневника на класа.

Всички учители да се запознаят с графика срещу подпис.

Откриване на 2022/2023 учебна година в ПМГ „Иван Вазов“

Както всеки септември, ПМГ „Иван Вазов“ откри новата учебната година с тържествена церемония. Празничното събитие започна в 9 ч. и събра ученици, родители и педагози в двора на гимназията, където официално бяха приветствани както настоящите, така и новите възпитаници на гимназията. Тържествено бяха посрещнати знамената, а звуците на химна изпълниха двора.

По традиция думата бе дадена на директора на ПМГ „Иван Вазов“ Галин Канев, който се обърна към присъстващите с пожелания за успешна учебна година, изпълнена с много постижения, завоювани победи и покорени върхове.

Като специални гости заместник-кметът госпожа Росица Йорданова и господин Петър Петров, старши експерт по организация на средното образование, също поздравиха присъстващите с началото на новата учебна 2022/2023 година и пожелаха да посрещат с ентусиазъм, постоянство и увереност всички предизвикателства.

За приятната атмосфера и добрата организация безспорна заслуга имат водещите Мартина и Ралица от 11 клас, които блестящо изпълниха задачата да приковат вниманието на аудиторията си. За вълнуващото и артистично начало на учебната година допринесоха и изпълненията на някои от най-талантливите деца на училището – Дани от 6 клас представи стихотворението „Нестинарка“, а седмокласникът Александър зарадва всички с виртуозно изпълнение на акордеон.

След емоционалните думи и края на празничната програма учители и ученици се отправиха към класните стаи, за да поставят началото на здрава, спокойна и успешна учебна година.

Откриване на Новата учебна година

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ПМГ „Иван Вазов“ ви уведомява, че откриването на новата 2022/23 учебна година ще се състои на 15.09.2022 г. от 9:00 часа в двора на гимназията при спазване на противоепидемичните мерки.
Учениците да са в двора на училището в 8:30 ч.

Няма свободни места след четвърто класиране за прием на ученици в VIII клас

Няма свободни места след четвърто класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 г.

Няма свободни места след четвърто класиране за прием на ученици в VIII клас

Класиране на учениците, подали заявления в профил „Природни науки-Биология“

Класиране на учениците, подали заявления на 8 и 9 август 2022 г. за свободното място след трето класиране в профил „Природни науки-Биология“:
КЛАСИРАНЕ:
1. Валентин Борисов Господинов – бал в точки: 221.
Дата и място за записване: 11.08.2022 г. в канцеларията на гимназията.

Класиране в профил „Природни науки-Биология“