Архив на категория: Новини

ВАЖНО ЗА ПРИЕМА В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ СЛЕД IV КЛАС

Математическо състезание „Европейско кенгуру“

На 23 март 2019 г. (събота) предстои да се проведе традиционното математическо състезание „Европейско кенгуру“, предназначено за ученици от 1-и до 12-и клас. Един от домакините на състезанието е Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“.
Състезанието ще започне в 11.00 часа и ще приключи в 12.30 часа. Участниците трябва да заемат местата си до 10.30 ч. в Гимназията.
Не се заплаща такса за правоучастие!
Математическото състезание  „Европейско кенгуру“ служи като вход за прием в 5 клас за  Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ за учебната 2019/2020 година.
Записване за участие се извършва в канцеларията на Гимназията до 18 март 2019 г. включително.
Допълнителна информация може да получите на телефони: 058 602 507, 0897914423, 0897914480.

Национално пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

На 30 март 2019 г. от 09.00 часа (събота), Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ ще бъде домакин на Националното пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, с продължителност 4 часа и 30 минути.
Състезанието може да послужи като вход за прием в пети клас на ПМГ.
Участници могат да бъдат всички четвъртокласници, които се обучават в дневна, самостоятелна или индивидуална форма в общински, държавни и частни училища. Темата е от 4 задачи.
Заявления за участие се подават в канцеларията на ПМГ „Иван Вазов“ от 9.00 часа до 16.00 часа до 29 март 2019 г. вкл.
Очакваме малките математици на град Добрич и областта да покажат големите си познания в областта на най-точната наука.
За контакти: 058/602 507, 0897914423, 0897914480.

 

Национално ученическо състезание, организирано от катедра „Информатика“ при Икономически университет – Варна

Имаме удоволствието да поканим учениците от 11 и 12 клас  на Национално ученическо състезание, организирано от катедра „Информатика“ при Икономически университет – Варна, което ще се проведе на 10 ноември 2018 г. в Икономически университет – Варна.

Състезанието преминава през следните етапи:

1) Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират, като попълнят онлайн апликационна форма в периода от 15.10.2018 г.до 09.11.2018 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition/.

2) Провеждане на състезанието: 10 ноември 2018 г. в ИУ – Варна.

Състезанието включва три секции:

–        Програмиране;

–        Microsoft Excel;

–        Уеб дизайн.

Всеки ученик може да участва в до две секции – по избор.

Правилата за провеждане на състезанието ще намерите на уеб сайта на катедра „Информатикаhttp://informatics.ue-varna.bg/contest.html

На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки,  резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна. Резултатът се преобразува в оценка за кандидатстване в ИУ – Варна както следва:

  1. при резултат от 50% до 59% от максималния брой точки – оценка Много добър (5,00);
  2. при резултат от 60% до 69% от максималния брой точки – оценка Много добър (5,25);
  3. при резултат от 70% до 79% от максималния брой точки – оценка Отличен (5,50);
  4. при резултат от 80% до 89% от максималния брой точки – оценка Отличен (5,75);
  5. при резултат от 90% до 100% от максималния брой точки – оценка Отличен (6,00).

Състезание по математика за ученици от 4 клас „Откриване на млади таланти“

„Откриване на млади таланти“  е състезание по математика за ученици от IV клас, организирано от Софийската математическа гимназия.

Състезанието ще се проведе на 09.06.2018 г. от 9.00 часа в Природоматематиеческа гимназия „Иван Вазов“ с времетраене 3 астрономически часа.

Целта на състезанието е да даде възможност на желаещите да участват в прием в 5 клас в  математически гимназии с профили: математически или природни науки, за периода на прогимназията от 5 до 7 клас включително.

„Откриване на млади таланти“ се състои от два модула:

  • Модул 1 съдържа 20 тестови задачи и трябва да бъде решен за 60 минути. 15 от тях са с избираем отговор и обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка. Те се оценяват с по 1 точка всяка. Останалите 5 задачи са с кратък свободен отговор и отново обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка. Те се оценяват с по 2 точки всяка.
  • Модул 2 съдържа 2 задачи и трябва да бъде решен за 120 минути. Задачите са с разширен, описателен отговор и учениците трябва да представят детайлно обосновано решение на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват от 0 до 10 точки всяка.

Заявления и декларации ще се приемат в канцеларията на Природоматематиеческа гимназия „Иван Вазов“ в деня на изпита. Декларацията се попълва, ако не желаете резултатът на Вашето дете да бъде публикуван.

Национално пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

На 31 март 2018 г. от 09.00 часа (събота), ПМГ „Иван Вазов“ ще бъде домакин на Национално пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, с продължителност 4 часа и 30 минути.
Състезанието може да послужи като вход за прием в пети клас на ПМГ.
Участници могат да бъдат всички четвъртокласници, които се обучават в дневна, самостоятелна или индивидуална форма в общински, държавни и частни училища. Темата е от 4 задачи.
Заявления за участие се подават в канцеларията на ПМГ „Иван Вазов“ от 9.00 часа до 16.00 часа до 30 март 2018 г. вкл.
Очакваме малките математици на град Добрич да покажат големите си познания в областта на най-точната наука.
За контакти: 058/602 507, 0897914475, 0897914423.

Математическо състезание „Европейско кенгуру“

На 17 март 2018 г. (събота) предстои да се проведе традиционното математическо състезание „Европейско Кенгуру“, предназначено за ученици от 1-и до 12-и клас.
Домакин на състезанието е Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“. Състезанието ще започне в 11.00 часа и ще приключи в 12.30 часа. Участниците трябва да заемат местата си до 10.30 ч. в гимназията.
Не се заплаща такса за правоучастие!
Математическото състезание „Европейско Кенгуру“ служи като вход за прием в 5 клас за Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ за учебната 2018/2019 година.
Записване за участие се извършва в канцеларията на гимназията до 8 март 2018 г. включително.

Допълнителна информация може да получите на телефони: 058 602 507, 0897914475, 0897914480.

Успех на математически турнир „Атанас Радев“ – гр. Ямбол

Зимният математически турнир „Атанас Радев“ се проведе от 19 януари 2018 г. до 21 януари 2018 г. в град Ямбол. Организатори на състезанието са МОН, РУО – Ямбол и СМБ. Турнирът е за силни състезатели по математика от 8 до 12 клас. Зимният математически турнир „Атанас Радев“ е едно от най-важните, престижни и сложни състезания у нас.
В двудневното състезание участват около 400 ученици от 8 до 12 клас от математическите гимназии в цялата страна. Задачите, които те трябва да решат, са на нивото на международните олимпиади по математика, което подготвя учениците за участие в тях.
Жури от изтъкнати математици с председател проф. д-р Иван Тонов оцени резултатите от турнира и класира състезателите.

Успешно се представи и отборът на ПМГ „Иван Вазов“. Най-висок резултат постигна Елена Вутова – първа награда в 8 клас.
Отличното представяне на учениците Петя Катранджиева и Елена Вутова им предостави възможност за участие в разширения национален отбор за Европейската олимпиада за момичета, която ще се проведе във Флоренция – Италия, през месец април 2018 година.

Петя Катранджиева и Елена Вутова

Резултати от математически турнир „ИВАН САЛАБАШЕВ“ 02.12.2017 г.

На 8 декември 2017 г. от 18.30 часа в кабинет 407 ще се проведе награждаване на първенците от математически турнир „Иван Салабашев“.

Официално каним всички класирани на първите три места да получат своите награди.

Кликни върху картинката и файлът с резултати ще се отвори.