Прием след VII клас

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022

ТРИ ПАРАЛЕЛКИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Директор: Галин Канев


ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

Завършете нашия профил “Информатика” с профилиращи предмети:

Информатика, Математика, Английски език

Това ще ви даде възможност да се запознаете с основните концепции и техники в програмирането и да ги прилагате в практиката. Всеки етап в обучението по програмиране завършва с подготовка и защита на курсова работа. Профилираната подготовка ви дава възможност за работа по различни проекти. Вашата реализация:

 • програмисти /структурно, обектно програмиране и програмиране в интернет/
 • участници в колективи, разработващи софтуер
 • проектанти на информационни системи

Фундаменталните знания по математика и английски език, в комбинация със знанията по информатика, ще ви направят предпочитани програмисти.

Завършете нашия профил “Информационни технологии” с профилиращи предмети:

Информационни технологии, Математика, Английски език 

Ще можете да се реализирате в сферата на:

 • информационното обслужване
 • медиите
 • дизайна
 • комуникациите
 • рекламата

Обучението по информационни технологии осигурява придобиване на знания и умения в областта на:

 • текстообработката
 • електронните таблици
 • компютърната графика и анимация
 • WEB-дизайн и WEB-програмиране
 • информационните системи
 • операционните системи
 • компютърните мрежи

Уменията да работите с различен софтуер, основните познания по програмиране, математика и английски език ще ви направят търсени специалисти в много фирми.

Завършете нашия профил “биология” с профилиращи предмети:

Биология, Химия, Английски език, География

Ще можете да се реализирате в сферата на:

 • медицината
 • стоматология
 • фармация
 • туризъм
 • агрономия
 • селско стопанство
 • биология и биотехнологии

 

Независимо от профила учениците изучават английски език в рамките на 18 учебни часа седмично /както при хорариума на Езиковите гимназии/.

За справки: тел: 058602507

телефон за информация: 0897914423 пом. директор – Данаил Радоев


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

УЧЕБЕН ПЛАН 2019/2020

ПРОФИЛ МАТЕМАТИКА

ПРОФИЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФИЛ БИОЛОГИЯ

 

УЧЕБЕН ПЛАН 2018/2019

ПРОФИЛ МАТЕМАТИКА

ПРОФИЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФИЛ БИОЛОГИЯ

 

УЧЕБЕН ПЛАН 2017/2018

ПРОФИЛ МАТЕМАТИКА

ПРОФИЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФИЛ БИОЛОГИЯ

 

УЧЕБЕН ПЛАН 2016/2017

ПРОФИЛ ИНФОРМАТИКА

ПРОФИЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФИЛ БИОЛОГИЯ