Прием след IV клас

Състезание по математика за ученици от 4 клас „Откриване на млади таланти“

„Откриване на млади таланти“  е състезание по математика за ученици от IV клас, организирано от Софийската математическа гимназия.

Състезанието ще се проведе на 09.06.2018 г. от 9.00 часа в Природоматематиеческа гимназия „Иван Вазов“ с времетраене 3 астрономически часа.

Целта на състезанието е да даде възможност на желаещите да участват в прием в 5 клас в математически гимназии с профили: математически или природни науки, за периода на прогимназията от 5 до 7 клас включително.

„Откриване на млади таланти“ се състои от два модула:

  • Модул 1 съдържа 20 тестови задачи и трябва да бъде решен за 60 минути. 15 от тях са с избираем отговор и обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка. Те се оценяват с по 1 точка всяка. Останалите 5 задачи са с кратък свободен отговор и отново обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка. Те се оценяват с по 2 точки всяка.
  • Модул 2 съдържа 2 задачи и трябва да бъде решен за 120 минути. Задачите са с разширен, описателен отговор и учениците трябва да представят детайлно обосновано решение на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват от 0 до 10 точки всяка.

Заявления и декларации ще се приемат в канцеларията на Природоматематиеческа гимназия „Иван Вазов“ в деня на изпита. Декларацията се попълва, ако не желаете резултатът на Вашето дете да бъде публикуван.

 

 

Драги ученици и родители,

От учебната 2018-2019 година приемът в V клас на Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ е държавен и се осъществява чрез явяване на учениците на математически състезания или олимпиади и НВО (Национално външно оценяване).

По решение на Педагогически съвет на Природоматечатическа гимназия „Иван Вазов“ план-приемът в гимназията за V клас е 1 паралелка от 29 ученици.

Приемат се:

  • Ученици, завършили успешно начален етап на образование;
  • Ученици, явили се на НВО по математика;
  • Ученици, явили се на олимпиада по математика;
  • Ученици, явили се поне в едно от състезанията в областта на математиката както следва: „Математически боеве“ – Созопол; „Хитър Петър“ – Габрово; „Математика без граници“; „Черноризец Храбър“; „Иван Салабашев“; „Коледно математическо състезание“; „Атанас Радев“; „Роман Хайнацки“; „Кенгуру“; „Пролетни математически състезания“; „Великденско състезание“; „Питагор“.

За всяко участие в конкретно състезание ученикът получава по 100 т., като към тези точки се добавят и точките, получени от участника в отделните състезания.

Класирането се осъществява по бал – сумата от точките.

Документите на кандидатите за прием в V клас ще се приемат от 25.05. до 08.06.2018 г. в канцеларията на гимназията. Необходим документ – удостоверение за завършено начално образование, резултата от математическите състезания или олимпиади и от НВО.  Резултатите може да проверите в канцеларията на гимназията, а също така и на сайта на ПМГ най-късно до 11.06.2018 г. включително.
Записването е в срок до 18.06.2018 г. отново в канцеларията на гимназията.

………………………………………………………………………………

Докладна записка

относно: прием на учениците в V клас на Природоматечатическа гимназия „Иван Вазов“, за учебната 2018б2019 г.

ПРИЕМ 5 КЛАС, 2018/2019 г.

………………………………………………………………………………

Уважаеми родители,

Националното математическо състезание „Питагор“ за ченици от IV клас ще се проведе в Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ – гр. Добрич, на 28.04.2018 година от 9 часа. Състезанието е анонимно. Времето за работа – 120 мин. Записване на учениците – в канцеларията на гимназията. Заявление за участие ще се приемат до 28.04.2018 г. и в деня на състезанието. В същия ден ще бъдат изнесени списъци с имената на учениците и работните места.

Желаем успех на кандидатите!

Регламента на състезанието „Питагор“ тук.

……………………………………………………………………………….

За справки: тел: 058602507; 0897914475

ИЗБЕРЕТЕ ДОБРОТО ОБРАЗОВАНИЕ!

Поканваме всички ученици, които имат интереси в областта на компютърните науки, математиката, природни науки или английски език за записване в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2018/2019 година.

телефон за информация: 0897914423 пом. директор – Данаил Радоев