Прием след IV клас

План-прием 2019/2020 г.

 


Учебна литература за V клас

 1. Старогръцки митове и легенди
 2. Детска библия
 3. Български народни приказки:
  • „Тримата братя и златната ябълка“
  • „Галената Богданка“
  • „Неродена мома“
  • „Приказки за Хитър Петър“
  • „Сливи за смет“
 4. Митологични народни песни:
  • „Троица братя града градяха“
  • „Слънце и Грозданка“
 5. Празничен календар:
  • Коледа
  • Великден
  • Гергьовден
 6. Христо Ботев – „Хайдути“ (наизуст), „На прощаване“
 7. Легенда за рома
 8. Главатарят, който искал да пленил месечината
 9. Шарл Перо – приказки
 10. Ханс Кр. Андерсен – приказки
 11. Рик Риърдън „Похитителят на мълнии“

СПИСЪК
 НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В  V КЛАС СЛЕД I-ви ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ ,ФАМИЛИЯ ОТ УЧИЛИЩЕ Общо точки
1 Вяра Йорданова Георгиева СУ“Н.Й.Вапцаров“-Г.Тошево 353
2 Иво Ивелинов Цонев СУ“Св.Климент Охридски“ 305
3 Даная Георгиева Драганова СУ“Св.Климент Охридски“ 299
4 Мила Диянова Янева ОУ“Христо Ботев“ 294
5 Радослав Красимиров Генов СУ“Св.Климент Охридски“ 289
6 Славина Илкова Цонева СУ“Св.Климент Охридски“ 281
7 Павел Ивайлов Овчаров ОУ“Христо Ботев“ 272
8 Павлин Христов Панов ОУ“Христо Ботев“ 266
9 Ния Петрова Пискова ОУ“Христо Ботев“ 260
10 Ивайла Евгениева Минчева ОУ“Христо Ботев“ 246
11 Мартин Мариянов Карагьозов ОУ“Христо Ботев“ 244
12 Виктория Младенова Желева СУ“П.Р.Славейков“ 233
13 Денислав Светлинов Георгиев ОУ“Христо Ботев“ 232
14 Бориславя Борисов Борисов СУ“П.Р.Славейков“ 231
15 Рая Великова Василева СУ“Любен Каравелов“ 224
16 Йоана Йорданова Букурова СУ“Димитър Талев“ 215
17 Матю Пламенов Недев СУ“Св.св. К.и Методий“ 212
18 Божидара Димитрова Чанева ОУ“Христо Ботев“ 200
19 Велизара Светлева Пенчева ОУ“Христо Ботев“ 200
20 Георги Атанасов Николов ОУ“Христо Ботев“ 200
21 Иван Диянов Димов ОУ“Хан Аспарух“ 200
22 Емилия Димитрова Егова СУ“П.Р.Славейков“ 180
23 Файдин Хасан Ахмед СУ“П.Р.Славейков“ 180
24 Виктор Тинков Господинов ОУ“Христо Ботев“ 100
СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: от 25.06.2018г – 29.06.2018г  със свидетелство за завършен IV клас
Подаване на заявления за II-ро класиране: от 25.06 до 06.07.2018г

 


Състезание по математика за ученици от 4 клас „Откриване на млади таланти“

„Откриване на млади таланти“  е състезание по математика за ученици от IV клас, организирано от Софийската математическа гимназия.

Състезанието ще се проведе на 09.06.2018 г. от 9.00 часа в Природоматематиеческа гимназия „Иван Вазов“ с времетраене 3 астрономически часа.

Целта на състезанието е да даде възможност на желаещите да участват в прием в 5 клас в математически гимназии с профили: математически или природни науки, за периода на прогимназията от 5 до 7 клас включително.

„Откриване на млади таланти“ се състои от два модула:

 • Модул 1 съдържа 20 тестови задачи и трябва да бъде решен за 60 минути. 15 от тях са с избираем отговор и обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка. Те се оценяват с по 1 точка всяка. Останалите 5 задачи са с кратък свободен отговор и отново обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка. Те се оценяват с по 2 точки всяка.
 • Модул 2 съдържа 2 задачи и трябва да бъде решен за 120 минути. Задачите са с разширен, описателен отговор и учениците трябва да представят детайлно обосновано решение на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват от 0 до 10 точки всяка.

Заявления и декларации ще се приемат в канцеларията на Природоматематиеческа гимназия „Иван Вазов“ в деня на изпита. Декларацията се попълва, ако не желаете резултатът на Вашето дете да бъде публикуван.

 

 

Драги ученици и родители,

От учебната 2018-2019 година приемът в V клас на Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ е държавен и се осъществява чрез явяване на учениците на математически състезания или олимпиади и НВО (Национално външно оценяване).

По решение на Педагогически съвет на Природоматечатическа гимназия „Иван Вазов“ план-приемът в гимназията за V клас е 1 паралелка от 29 ученици.

Приемат се:

 • Ученици, завършили успешно начален етап на образование;
 • Ученици, явили се на НВО по математика;
 • Ученици, явили се на олимпиада по математика;
 • Ученици, явили се поне в едно от състезанията в областта на математиката както следва: „Математически боеве“ – Созопол; „Хитър Петър“ – Габрово; „Математика без граници“; „Черноризец Храбър“; „Иван Салабашев“; „Коледно математическо състезание“; „Атанас Радев“; „Роман Хайнацки“; „Кенгуру“; „Пролетни математически състезания“; „Великденско състезание“; „Питагор“.

За всяко участие в конкретно състезание ученикът получава по 100 т., като към тези точки се добавят и точките, получени от участника в отделните състезания.

Класирането се осъществява по бал – сумата от точките.

Документите на кандидатите за прием в V клас ще се приемат от 25.05. до 08.06.2018 г. в канцеларията на гимназията. Необходим документ – удостоверение за завършено начално образование, резултата от математическите състезания или олимпиади и от НВО.  Резултатите може да проверите в канцеларията на гимназията, а също така и на сайта на ПМГ най-късно до 11.06.2018 г. включително.
Записването е в срок до 18.06.2018 г. отново в канцеларията на гимназията.

………………………………………………………………………………

Докладна записка

относно: прием на учениците в V клас на Природоматечатическа гимназия „Иван Вазов“, за учебната 2018б2019 г.

ПРИЕМ 5 КЛАС, 2018/2019 г.

………………………………………………………………………………

Уважаеми родители,

Националното математическо състезание „Питагор“ за ченици от IV клас ще се проведе в Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ – гр. Добрич, на 28.04.2018 година от 9 часа. Състезанието е анонимно. Времето за работа – 120 мин. Записване на учениците – в канцеларията на гимназията. Заявление за участие ще се приемат до 28.04.2018 г. и в деня на състезанието. В същия ден ще бъдат изнесени списъци с имената на учениците и работните места.

Желаем успех на кандидатите!

Регламента на състезанието „Питагор“ тук.

……………………………………………………………………………….

За справки: тел: 058602507; 0897914475

ИЗБЕРЕТЕ ДОБРОТО ОБРАЗОВАНИЕ!

Поканваме всички ученици, които имат интереси в областта на компютърните науки, математиката, природни науки или английски език за записване в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2018/2019 година.

телефон за информация: 0897914423 пом. директор – Данаил Радоев