Месечни архиви: август 2023

Сесия за приключване на учебната 2022/2023г. за ученици в СФО

В периода 28.08 – 11.09.2023г. ще се проведе писмен изпит по предмети за 11 клас по: БЕЛ; Английски език(ООП) + Английски език(ПП); Немски език; Руски език; Математика(ООП) + Математика(ПП); Инф. Технологии(ООП) + Инф. Технологии(ПП); Информатика(ООП) + Информатика(ПП); Гражданско образование; ФВС.

Графика е в заповедта в линка по долу:
Сесии за приключване на учебната 2022/2023г. за ученици в самостоятелна форма на обучение

Служебни бележки за еднократна помощ

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, служебните бележки на новозаписаните осмокласници, необходими за получаване на еднократната помощ от Агенция за социално подпомагане, може да получите в стая 101 на ПМГ „Иван Вазов“ в работните дни от 9,00 до 16,00 часа.

ПМГ с реализиран държавен план-прием в 5 клас

Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ с реализиран план-прием в пети клас. Паралелката е със засилено изучаване на английски език и математика!

Заповед на РУО Добрич за утвърждаване на паралелката.