Дневни архиви: 23.09.2022

Родителска среща на 28.09.2022 г. (сряда)

1. На 28.09.2022 г. (сряда) от 18,00 часа да се проведат родителски срещи по паралелки. Класните ръководители да информират родителите.
2. Срещата да се проведе в съответната класна стая за всяка паралелка.
3. Всички преподаватели в съответните паралелки трябва да присъстват на родителските срещи.