Дневни архиви: 10.09.2019

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

ПМГ „Иван Вазов” ще открие тържествено новата 2019/2020 учебна година в Органова зала „Добрич”.
Поканват се всички ученици и родители на 16.09. – понеделник от 9:30ч пред входа на залата.

От ръководството