Профил на купувача

ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление

Дата на публикуване: 23.04.2020


Договор

Договор

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка

Приложения към договор

приложения договор

Дата на публикуване: 08.05.2019 г.


Решение за прекратяване на ОП2

Reshenie_prekratqvane_OP2

Дата на публикуване: 19.04.2019 г.


РЕШЕНИЕ за избор на изпълнител

Reshenie RD 18-648

ПРОТОКОЛИ от работата на комисията

Protokol_2

Protokol_3

Дата на публикуване: 22.02.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ относно отваряне на пликове „Предлагани ценови оферти“:

Съобщение_отваряне-цени.pdf

Дата на публикуване: 15.02.2019 г.


ПРОТОКОЛ 1

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Природо – математическа гимназия „Иван Вазов“, град Добрич по обособени позиции“

Дата на публикуване: 18.01.2019 г.


espd-request

Договор_проект

Документация

ЕЕДОП

Начална страница

Обявление

Решение

Списък_задължени_лица

Техническа спецификация ОП 1

Техническа спецификация ОП 2

Техническо предложение ОП 1

Техническо предложение ОП 2

Ценово предложение ОП 1

Ценово предложение ОП 2

Дата на публикуване: 18.10.2018 г.


Вътрешни правила по ЗОП по чл. 8б

Вътрешни правила по ЗОП по чл. 22г

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *