Постижения по математика през годините

1.Петър Георгиев Бойваленков – класиран VІІІ-ми на Ницоаната олимпиада по математика /НОМ/през 1982г. и приет без класиране за студент във ФМИ в СУ „Кл.Охридски“. По настоящем ед.м.н. ст.н.с. в ИМИ при БАН.

2.Дико Балчев Михов – заел ІІ м. на НОМ през 1983 и 1984 година.На МОМ в Париж през 1983г. получава ІІ-ра нагрда, а на МОМ в Прага през 1984г. – І-ва наградза златен медал.На Балканиадата по Математика /БМ/ през 1984г. също І награда и златен медал, Масачузетс САЩ – през 1996г.

3.Камен Иванов Пенев – класиран на ІІм на НОИ през 1985г. и приет без конкурс конкурс в СУ.Защитава докторска степен в САЩ и понастоящем работи в софтуерна фирма в LA-USA.

4.Владимир Балчев Михов – участник в две МОМ. През 1986г. получава ІІІ-та награда във Варшава,а през 1987г. завоюва І-ва награда в Куба. На МОМ през 1987г. завоюва І-во място.На БОМ през 1987год. също І-ва награда и златен медал.

5.Валентин Димитров Димитров – класиран на ІІІ-то място на НОИ през 1987 година.

6.Августин Мирославов Маринов – Ім. и ІІІм. на НОИ съответно през 1992. и 1993г. Сребърни медали на МОМ през 1992г. в Москва и през 1993г. в Турция.Златни медали на БОМ през същите години.

7.Живко Добрев Велев – заел Ім на НОМ през 1992г. и сребърен медал на МОМ през същата година.

8.Валентин Димитров Стоянов – класиран на V-то място на НОМ през 1993г. и получава сребърен медал на МОМ в Турция.Златен медал на БОМ през 1994г. и І-ва награда на Балканиадата по математика през 94г.

9.Калоян Радев – класиран на V-то място на НОМ през 1998/99год. Лауреат на олимпиадата през 1999г. Приет без конкурс в СУ.

10.Евгени Петров Недялков – лауреат на НОМ през 1989г. Приет без конкурс в СУ.

11.Иван Асенов – лауреат на НОИ през 1992г. и приет без конкурс в СУ.

12.Цончо Василев Иванов – лауреат на НОМ през 1999г. Приет без конкурс в СУ. Понастоящем следва информатика в Германия.

13.Калоян Красимиров Ениманев – лаурат на НОИ през 2000г. Приет без конкурс в СУ.

14.Орлин Пламенов Пенчев – лауреат на НОМ през 2000г.Приет без конкурс в СУ.

15.Ивайло Валентинов Георгиев и Александър Пламенов Димитров – лауреати на НОИ през 2002г.

Заели призови места,лауреати на НОМ и НОИ в периода 1985 – 2002 година и приети във ВУЗ без конкурсен изпит:

– Атанас Явашен

– Атанас Тонев

– Ивелин Иванов

– Тончо Чобанов

– Калоян Караиванов

– Илия Иванов

– Васил Колев

– Калоян Донев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *