Класиране на приетите ученици след завършен 8 клас

Природоматематическа
гимназия 
„Иван Вазов“

 

2009/2010 учебна
година

Списък
на приетите ученици

Профил / специалност: Информационни технологии

 

№ по ред

Вх. №

Име,
презиме, фамилия

Бал

желание

1

5

Габриела
Иванова Ялнъзова

11.000

2

7

Росица Бонева
Бонева

11.000

3

13

Мария Христова
Христова

11.000

4

11

Искра
Красимирова Иванова

11.000

5

23

Даниел
Недялков Георгиев

11.000

6

8

Виолета
Стефанова Пейчева

10.000

7

2

Себиле Исмет
Мехмед

10.000

8

4

Петьо Миленов
Пеев

10.000

9

6

Мариян
Сократов Аспарухов

10.000

10

12

Маргарита
Мирославова Енчева

10.000

11

1

Сечил Сафинас
Фаредин

09.000

12

19

Милена
Миленова Миланова

09.000

13

20

Александър
Стоянов Стоянов

09.000

14

9

Йордан Иванов
Димитров

09.000

15

21

Владимир
Бориславов Борисов

09.000

16

10

Петя Пенкова
Хараламбиева

08.000

17

22

Иван
Красимиров Костадинов

08.000

18

27

Карина
Геогриева Кирилова

08.000

19

18

Георги
Йорданов Георгиев

08.000

20

3

Вера
Александровна Антилайнен

08.000

21

28

Мирела Наскова
Димитрова

08.000

22

25

Иван Тошков
Георгиев

08.000

23

16

Томи Емилов
Мартинов

07.000

24

15

Демирка
Неджмедин Сали

07.000

25

14

Николинка
Димитрова Милкова

07.000

26

24

Кристиян
Димитров Димитров

07.000

27

26

Тончо Мариянов
Тончев

07.000

28

17

Адел Джамил
Митри

06.000

 

Срок за записване 14-16.07.2009г. с оригиналното свидетелство за основно образование

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *