З А П О В Е Д

З А П О В Е Д № 27 / 30.01.2012 година

Във връзка: с усложнената зимна обстановка и решение на

Педагогическия съвет от 30.01.2012 година

ОПРЕДЕЛЯМ:

І.Начало на учебните занятия от 31.01. до 03.02.2012 година, както следва:

– за І-ва смяна – учениците от V до ІХ клас- 8,30 часа с продължителност на учебния час 30 минути, голямо междучасие между 3 и 4 час.

– за ІІ-ра смяна учениците от Х до ХІІ клас – 13,30 часа с продължителност на учебния час 30 минути, голямо междучасие между 3 и 4 час.

Първа смяна

1) 8:30 – 9:00

2) 9:10 – 9:40

3) 9:50 – 10:20

4) 10:30 – 11:00

5) 11:10 – 11:40

6) 11:50 – 12:20

7) 12:30 – 13:00

Втора смяна

1) 13:30 – 14:00

2) 14:10 – 14:40

3) 14:50 – 15:20

4) 15:30 – 16:00

5) 16:10 – 16:40

6) 16:50 – 17:20

7) 17:30 – 18:00

 

Заповедта да се сведе до знанието на ученици, учители и служители за сведение и изпълнение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *