Дати за провеждане на контролни и класни работи за учебната 2021/2022

Дати за провеждане на контролни и класни писмени работи за учебната 2021/2022 година както следва :
grafik_kontrolni_21-22

Програмата за I учебен срок е качена на сайта в раздела „Училище“ страницата „Учебна програма“

Учебна програма