Административни услуги

Вътрешни правила за предоставяне на административни услуги в
ПМГ „Иван Вазов“ – гр. Добрич

Вътрешни правила

Заявление за отсъствие до класен ръководител

Изтегли заявление за отсъствие до класен ръководител

Протокол за приемане на устно заявление

Протокол

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за дубликат

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Заявление

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

Заявление

Заявление за издаване на удостоверение  за осигурителен доход – образец УП-2

Заявление

Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж – образец УП-3

Заявление

Заявление за издаване на академична справка

Заявление