Начало

ПМГ "Иван Вазов"В Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“се обучават 500 ученици в 23 паралелки. Профилите по които се обучават учениците са информатика, информационни технологии, биология. Профилиращите предмети са математика, информатика, информационни технологии, английски език, немски език, физика, биология, химия, география. Обучението по специалните предмети се провежда от учители с висока квалификация.

Учениците на ПМГ „Иван Вазов“ се представят отлично на национални и международни олимпиади и състезания не само в областта на природо-научните дисциплини, но също и в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта.