Начало

ПМГ "Иван Вазов"

В Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“се обучават 430 ученици в 18 паралелки. Профилите по които се обучават учениците са информатика – профил математически, информационни технологии – софтуерни и хардуерни науки, биология – природни науки. Профилиращите предмети са математика, информатика, информационни технологии, английски език, немски език, физика, биология, химия, география. Обучението по специалните предмети се провежда от учители с висока квалификация.

Учениците на ПМГ „Иван Вазов“ се представят отлично на национални и международни олимпиади и състезания не само в областта на природо-научните дисциплини, но също и в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта.